Annoncer


Øster Hurup - Hestehaven - Lokalplan 157/2021 og Kommuneplantillæg nr. 57 - Endelig vedtagelse

Lokalplan

Byrådet i Mariagerfjord Kommune har på deres møde den 28. januar 2021 besluttet at endeligt vedtage lokalplan 157/2021 for sommerhuse ved Hestehaven i Øster Hurup samt Tillæg nr. 57 til Mariagerfjord Kommuneplan 2013-2025.

Lokalplanens baggrund og indhold
I september 2019 udstedte erhvervsministeren "Bekendtgørelse om landsplandirektiv 2019 for udlæg og omplacering af sommerhusområder i kystnærhedszonen". I bekendtgørelsen gives der mulighed for at udstykke 15 sommerhusgrunde i et område ved Øster Hurup.

Ejeren af arealet ønsker nu at udstykke grundene, og derfor har Mariagerfjord Kommune udarbejdet lokalplan 157/2021, som gør det muligt at udstykke og bebygge området med sommerhuse.

Lokalplanen kan ses her her på siden.

Kommuneplantillæggets indhold
Tillæg nr. 57 er en forudsætning for vedtagelsen af Lokalplan 157/2021 og offentliggøres samtidig med lokalplanen. Lokalplanområdet er ikke omfattet af rammebestemmelserne i kommuneplanen, og det er derfor nødvendigt at udarbejde et kommuneplantillæg, så lokalplanen kommer i overensstemmelse med kommuneplanen.

I kommuneplantillægget udvides det eksisterende rammeområde ØHU.S.2 til også at omfatte det areal, som er udlagt i bekendtgørelsen.

Kommuneplantillægget kan ses her på siden.

Indsigelser og kommentarer
Der er indkommet fire høringssvar inden udløbet af offentlighedsfasen.

Høringssvarene omhandler hovedsageligt forhold omkring brugen af Hestehaven og vejadgangen til sommerhusområdet.

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
05 februar 2021 08:00
Klagefrist d.:
05 marts 2021 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?