Annoncer


Hobro - Døstrup Bæk - Fjernelse af spærring AAL-1486 - Afgørelse efter Vandløbsloven og Naturbeskyttelsesloven

Afgørelse

Mariagerfjord Kommune godkender nu realiseringen af indsats AAL-1486 i statens vandområdeplan 2015-21, som omfatter fjernelse af en spærring i Døstrup Bæk umiddelbart vest for E45, 6 km nordvest for Hobro.

Spærringen består af et betonbygværk, som en del af et vinddrevet kreatur-vandingsanlæg. Spærringen er en delvis faunaspærring, da betonbygværket indsnævrer vandløbet på 10 meter og skaber en kraftigt strømhastighed. Betonbygværket fjernes og vandløbsbunden tilrettes op- og nedstrøms. Der etableres et stabiliserende sandfang til afværge af evt. sandtransport som følge af arbejdet.

Spørgsmål kan rettes til Mette Bramm på mail mebra@mariagerfjord.dk eller tlf. 24675552.

Oversigtkort du kan se her på siden viser indsatsens placering (rød prik) ca. 6 km nordvest for Hobro.

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
12 februar 2021 08:00
Klagefrist d.:
11 marts 2021 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?