Annoncer


Valsgård – Bækparken 1A, Rostrup Vandværk – Ansøgning om tilladelse til indvinding af 110.000 m3 grundvand pr. år fra vandværkets to kildepladser – Høring

Høring

Mariagerfjord Kommune har modtaget ansøgning fra Valsgård Vandværk om tilladelse til en forøgelse af indvindingen. Vandværket har i dag tilladelse til at indvinde 94.900 m3 grundvand årligt. Vandværket søger om tilladelse til indvinding af 110.000 m3 årligt, for at kunne imødekomme forbrugernes kommende behov. Valsgård by er i udvikling og derfor forventes en fortsat stigning i behovet for vand. Vandet skal fortsat indvindes fra vandværkets to kildepladser med boringerne DGU nr. 49.446 og DGU nr. 49.394. De er beliggende henholdsvis på matr. nr. 8y, Skovsgård, Valsgård og 2al, Valsgård By, Valsgård. Boringernes placering kan se på kortbilaget.

Enhver har ret til at komme med indsigelser mod ansøgningen indenfor en frist på 3 uger. Eventuelle indsigelser sendes til Mariagerfjord Kommune senest 28. oktober 2021 til mailadresse: raadhus@mariagerfjord.dk.

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
06 oktober 2021 08:00
Høringsfrist d.:
28 oktober 2021 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?