Annoncer


Hadsund - Mariagerfjord Renseanlæg, Islandsvej 7 - Udkast til afgrænsningsnotat som led i VVM-behandlingen af ansøgning om udbygning - Offentlig Høring

Offentlig høring

Mariagerfjord Kommune har modtaget en ansøgning fra Mariagerfjord Vand A/S, som på vegne af Rebild Vand og Spildevand, Vesthimmerlands Forsyning og Mariagerfjord Vand, søger om en udvidelse af Mariagerfjord Renseanlæg. Ansøgningen er omfattet af reglerne om VVM (Væsentlig vurdering af miljøet).

Mariagerfjord Kommune har udarbejdet et udkast til afgrænsningsnotat, som VVM-reglerne påskriver. Dette udkast til afgrænsningsnotat, skal fremlægges for offentligheden berørte myndigheder samt parter, så de har muligheden for at fremkomme med deres kommentarer.

Mariagerfjord Kommune har udarbejdet afgrænsningsnotatet bl.a. med baggrund i de indkomne forslag i den offentlige debatfase (27. maj til 23. juni 2019 samt borgermøde afholdt den 12. juni 2019 i Hadsund).

Udkastet til afgrænsningsnotatet beskriver de forhold, som Mariagerfjord, Rebild og Vesthimmerlands kommuner ønsker at ansøger (Mariagerfjord Vand, Rebild Vand og Spildevand og Vesthimmerlands Forsyning) skal belyse nærmere i en miljøkonsekvensrapport. Denne Miljøkonsekvensrapport fremlægges for de 3 kommuners politikere og danner således grundlag for den afgørelse, som de 3 byråd skal træffe i forhold til, om de agter at arbejde videre med projektet om at lede spildevand fra Vesthimmerland og Rebild kommuner til et udbygget renseanlæg i Mariagerfjord Kommune.

Spørgsmål til høringen
Hvis du har spørgsmål til afgrænsninsgnotatet, kan du kontakte Jens Kalør, jkalo@mariagerfjord.dk eller på tlf. 97 11 37 06.

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
23 september 2019 08:00
Høringsfrist d.:
07 oktober 2019 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?