Annoncer


Arden - Hesselholtvej - Ophævelse af Lokalplan 1.14 - Endelig vedtagelse

Lokalplan

Byrådet i Mariagerfjord Kommune har besluttet at vedtage Forslag om ophævelse af Lokalplan 1.14 Boligområde ved Hesselholtvej i Arden.

Lokalplanens baggrund og indhold
Formålet med lokalplanen var, at området skulle anvendes til parcelhuse og en dagligvare butik. Området er i stedet anvendt til enkelte parcelhuse, rækkehuse og der er ingen planer om at etablere en butik. På baggrund af dette har Mariagerfjord Kommune besluttet at ophæve lokalplanen, således at området fremover administreres efter kommuneplanrammerne.

Lokalplanen kan ses her på siden.

Indsigelser og kommentarer
Der er ikke indkommet indsigelser inden udløbet af offentlighedsfasen.

Klagevejledning
Klagevejledning kan ses her på siden.

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
12 februar 2021 08:00
Klagefrist d.:
12 marts 2021 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?