Annoncer


Strækningen mellem Valsgård og Kielstrupvej - Åstedsforretning for ny cykelsti - Offentliggørelse

Invitation

Byrådet for Mariagerfjord Kommune har vedtaget, at der skal etableres cykelstier på strækningen Valsgård, Oue og Vive.

Anlæg af cykelstien forventes begyndt i 2022 ved etablering af enkeltrettede cykelstier på begge sider af Ouevej på strækningen mellem Valsgård og Kielstrupvej. Der afholdes åstedsforretning med henblik på erhvervelse af de nødvendige arealer og rettigheder. Åstedsforretningen afholdes i medfør af §§ 100 og 101 i Vejloven (lov nr. 1520 af 27. december 2014 om offentlige veje mv.).

Åstedsforretningen afholdes 2. og 3. juni 2022 efter følgende plan:
2. juni begynder åstedsforretningen kl. 8.30 ved lb. nr. 1, Ouevej 2, 9500 Hobro
3. juni begynder åstedsforretningen kl. 8.30 ved lb. nr.  14, Ouevej 10a, 9500 Hobro

Under åstedsforretningen besigtiges de berørte ejendomme, og omfanget af den påtænkte arealerhvervelse påvises overfor ejere og brugere. Ejere, brugere og andre, der berøres af den planlagte arealerhvervelse, kan under åstedsforretningen eller inden for en frist på 4 uger efter åstedsforretningen fremsætte bemærkninger, indsigelser m.v. til projektet.

Dette opslag tjener til underretning for enhver, der har en retlig interesse at varetage i anledning af arealerhvervelsen. Ejerne af de berørte ejendomme er indvarslet ved særskilt brev.

Arealfortegnelse, kortmateriale m.v. kan ses her på siden.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Mariagerfjord Kommune, Niels Henriksen, nihen@mariagerfjord.dk, tlf. 9711 3628.

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?