Annoncer


Hadsund - Korupvej 51 - Anmeldelse af etablering af korngrav - Afgørelse

Afgørelse

Mariagerfjord Kommune vurderer, at den ansøgte etablering af en korngrav opfylder kravene efter Husdyrbrugloven.

Det vurderes, at den ansøgte etablering af korngrav kan udføres som ansøgt, uden at naboer påvirkes negativt, eller at det vil medføre en negativ påvirkning på miljøet, eller at de landskabelige værdier tilsidesættes.

Det er Mariagerfjord Kommunes vurdering, at den ansøgte etablering af korngrav kan udføres som ansøgt, uden at det kræver en tilladelse eller miljøgodkendelse efter Husdyrbrugloven.

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
26 juli 2021 08:00
Klagefrist d.:
23 august 2021 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?