Annoncer


Høring af Mariagerfjord Kommunes Ressource og Affaldsplan 2021-2026

Høring

Mariagerfjord Kommune har en ambition om, at vi skal være et grønt fyrtårn på Danmarkskortet. Derfor indeholder forslaget til Mariagerfjord Kommunes Ressource- og affaldsplan 2021-2026 en række fokusområder med tilhørende initiativer, der arbejder for øget genbrug og genanvendelse af affaldet samt bidrager til at affaldsmængderne minimeres i både husholdninger, ved erhvervet og i naturen.
Ressource- og affaldsplanen er inddelt i syv overordnede fokusområder:

- Udvikling af eksisterende og kommende indsamlingsordninger
- Genbrugspladser
- Kommunale institutioner – bæredygtighed i Mariagerfjord Kommune
- Affald i naturen og på gaderne
- Affald i sammenhæng med cirkulær økonomi, CO2 og klima
- Bygge- og nedrivningsaffald samt erhverv
- Information, kommunikation og vidensdeling.

Under hvert fokusområde er defineret en række initiativer, der understøtter området. Initiativerne vedrører for eksempel indførelse af ordning for indsamling af madaffald samt mad- og drikkekartoner, bedre sortering, affaldsminimering, øget genbrug/upcycling, øget genanvendelse, optimering af genbrugspladserne, mindre madspild, fokus på byggeaffald og erhvervsaffald, grønne indkøb og brug af CO2 effekter som beslutningsgrundlag.

Ressource- og affaldsplanen lægger sig op ad målene for genanvendelse, som er sat i EU’s affaldsdirektiv, EU’s emballagedirektiv og EU’s engangsplastdirektiv samt Affaldsbekendtgørelsen og den nye nationale affaldsplan (Handlingsplan for cirkulær økonomi – national plan for forebyggelse og håndtering af affald 2020-2032).

Affaldsplanen er i offentlig høring fra den 6. oktober til den 1. december 2021. I den periode har du mulighed for at komme med bemærkninger til forslaget.

Eventuelle bemærkninger indsendes på mail til: raadhus@mariagerfjord.dk.

Læs forslaget til Ressource og Affaldsplan 2021-2026 under bilag her på siden.
 


Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
05 oktober 2021 08:00
Høringsfrist d.:
01 december 2021 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?