Annoncer


Arden - Egelundsvej 25 - Indvinde 27.000 m3 grundvand pr. år - Tilladelse

Tilladelse

Mariagerfjord Kommune har modtaget ansøgning fra Egelundsvej 25, 9510 Arden om tilladelse til indvinding af grundvand til markvanding, husholdning og husdyrhold på ejendommen.

Indvindingen ønskes fra eksisterende boring med DGU nr. 49.386. Boringen ligger på Egelundsvej 25, 9510 Arden. Se kortbilag ude til højre.

Enhver har ret til at komme med indsigelser mod ansøgningen inden for en frist på 3 uger.

Eventuelle indsigelser sendes til Mariagerfjord Kommune senest 18. august 2021 til mailadresse raadhus@mariagerfjord.dk

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
29 juli 2021 08:00
Høringsfrist d.:
18 august 2021 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?