Annoncer


Fårup - Gundestrupbakken 31 - Anmeldelse af skift mellem dyretyper - Afgørelse

Anmeldelse - landbrug

Mariagerfjord Kommune vurderer, at det anmeldte skift mellem dyretyper opfylder kravene for anmeldelse efter Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.

Det vurderes, at det anmeldte skift mellem dyretyper kan udføres som anmeldt, uden at naboer påvirkes negativt, eller at det vil medføre en negativ påvirkning på miljøet, eller at de landskabelige værdier tilsidesættes. I sagsbehandlingen er indgået ansøgning udført i Husdyrgodkendelse.dk skema 228878, version 2.

Det anmeldte skift mellem dyretyper kan udføres som anmeldt, uden at det kræver en tilladelse eller miljøgodkendelse efter Husdyrbrugloven.

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
04 maj 2022 08:00
Klagefrist d.:
01 juni 2022 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?