Annoncer


Kielstrup – Karls Mølle Bæk - Restaurering af vandløbet – Offentlig høring

Offentlig høring

Mariagerfjord Kommune har udarbejdet forslag til restaurering af Karls Mølle Bæk efter Vandløbslovens § 37 og Bekendtgørelse om Vandløbsregulering og -restaurering m.v., Kapitel 7.

Forslaget fremlægges hermed i offentlig høring med opfordring til enhver med interesse i sagen om at indsende indsigelser eller ændringsforslag til Mariagerfjord Kommune inden for høringsfristen.

Restaureringen omfatter genslyngning af den nederste del af Karls Mølle Bæk, der i dag forløber i et lige udrettet forløb, samt opfyldning med sten ved en overkørsel med et kraftigt styrt ved udløb. Tiltagene forventes at forbedre vandløbsmiljøet på strækningen.

Se mere i forslaget der kan findes her på siden.

Evt. forslag til ændringer eller indsigelser mod tillægsregulativet skal indgives skriftligt til Mariagerfjord Kommune på raadhus@mariagerfjord.dk eller med post til Natur, Ndr. Kajgade 1, 9500 Hobro, senest den 15. juli 2020, kl. 15:00.

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
20 maj 2020 08:00
Høringsfrist d.:
15 juli 2020 15:00

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?