Annoncer


Nu kan du søge midler til det frivillige sociale arbejde

Information

Så er det nu, du kan søge om §18 eller §79 midler til det frivillige sociale arbejde.

Mariagerfjord Kommune yder støtte til det frivillige sociale arbejde efter Servicelovens §18 samt til aktiverende og forebyggende tilbud efter Servicelovens §79.

Der er ansøgningsfrist fredag den 28. januar 2022.

Hvem kan søge?
§18-midler kan søges af frivillige sociale foreninger, organisationer, grupper og netværk. Arbejdet skal være socialt. Det vil sige, at det man laver skal være til gavn for andre. Det skal bidrage til forebyggelse, løsning eller lindring af sociale eller sundhedsmæssige problemer i bred forstand. Det frivillige sociale arbejde der tilgodeses, skal være lokalt forankret.

Her kan du læse mere om puljen til frivilligt socialt arbejde og ansøge §18-midlerne.

§79-midler kan søges af frivillige sociale klubber, foreninger, organisationer, grupper af borgere eller enkelt borger der:
• arbejder med aktiverende og forebyggende sigte
• som hovedsageligt fungerer ved frivillig arbejdskraft
• hvor støtten retter sig mod kommunens + 60-årige og førtidspensionister.

Her kan du læse mere om puljen til aktiverende og forebyggende tiltag og ansøge §79-midlerne.

Tider og frister


Offentliggjort d.:
03 januar 2022 09:49
Ansøgningsfrist d.:
28 januar 2022 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?