Annoncer


Øster Hurup - Nyt sommerhusområde ved Nørre Hurupvej - Spildevandskloakering, Tillæg nr. 28 til Mariagerfjord Kommunes spildevandsplan - Afgørelse

Afgørelse

Mariagerfjord Kommune har den 8. februar 2021 vedtaget tillæg nr. 28 til Mariagerfjord Kommunes spildevandsplan 2011-2021.

Spildevandsplantillæggets indhold
Tillægget omhandler spildevandskloakering af et nyt sommerhusområde v. Nørre Hurupvej, Øster Hurup.

Tillægget beskriver hvorledes spildevandet skal håndteres. Spildevand afledes via fællesprivat spildevandskloak til offentlig kloak med rensning på Mariagerfjord Renseanlæg. Regnvand fra området håndteres lokalt.

Tillæg nr. 28 til spildevandsplanen kan ses her på siden.

Klagevejledning
Mariagerfjord Kommunes afgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed (Miljøbeskyttelseslovens § 32, stk. 3)

Spørgsmål til afgørelsen
Hvis du har spørgsmål til afgørelsen kan du kontakte Jens Kalør på jkalo@mariagerfjord.dk eller på tlf. 97 11 37 06.

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
10 februar 2021 08:00

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?