Annoncer


Broløs - Gettrupvej 45 - Forslag til Tillæg nr. 5 til Mariagerfjord Kommunes Vandforsyningsplan, nedlæggelse af Broløs Vandværk - Afgørelse om at tillægget ikke skal miljøvurderes

Afgørelse

Mariagerfjord Kommune har udarbejdet et forslag til Tillæg nr. 5 til Vandforsyningsplanen for Mariagerfjord kommunen.

Tillægget skaber de planmæssige rammer for, at Broløs Vandværk nedlægges og forsyning af forbrugerne overtages af Mariager Vand Amba. Tillægget beskriver ændring af forsyningsgrænserne og forsyningspligten for Mariager Vand Amba.

Det vurderes, at tillægget ikke berører internationale beskyttelsesområder og at tillægget ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af miljøet. Mariagerfjord Kommune har derfor truffet afgørelse om, at forslag til Tillæg nr. 5 til Vandforsyningsplanen ikke er omfattet af krav om miljøvurdering.

Klagefristen er 29. juli 2021.Klagevejledningen fremgår af screeningsafgørelsen, som du finder her på siden.

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
01 juli 2021 08:00
Klagefrist d.:
29 juli 2021 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?