Annoncer


Hobro Nord - Affaldsforbrændingen - Nedlukning af affaldsforbrændingsanlægget - Offentlig høring

Offentlig høring

Mariagerfjord Kommune har modtaget projektforslag fra RenoNord om nedlukning af forbrændingsanlægget i Hobro med udgangen af 2017.

Udvalget for Teknik og Miljø har på udvalgets møde d. 6 februar 2017 besluttet at sende projektforslaget i høring i 4 uger.

Nedlukningen er i overensstemmelse med Byrådets beslutning om nedlukning jævnfør nedlukningsaftalen, som blev vedtaget på byrådsmødet d. 30 juni 2016.

Nedlukningen sker i samarbejde med Hobro Varmeforsyning, som hidtil har haft varmeforsyning fra forbrændingsanlægget. Hobro Varmeværk har fremsendt projektforslag for fliskedel til erstatning af varmen fra affaldsværket.

Projektet fremlægges i 4 ugers offentlig høring efter Bekendtgørelse om varmeplanlægning og godkendelse af anlægsprojekter for kollektive varmeforsyningsanlæg § 25.

Yderligere oplysninger om projektet ken findes i projektbeskrivelsen som kan ses her eller fås ved henvendelse til Knud Erik Jensen på mail knuje@mariagerfjord.dk eller tlf. 97113603.

Evt. forslag til ændringer eller indsigelser mod projektet skal indgives skriftligt til Mariagerfjord Kommune, Ndr. Kajgade 1, 9500 Hobro, eller på mail: raadhus@mariagerfjord.dk reference Knud Erik Jensen senest den 13 marts 2017 kl. 15.00.

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
10 februar 2017 10:14
Høringsfrist d.:
13 marts 2017 15:00

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?