Annoncer


Øster Hurup - Nyt sommerhusområde ved Nørre Hurupvej - Spildevandskloakering, Tillæg nr. 28 til Mariagerfjord Kommunes Spildevandsplan - Høring

Høring

Udvalget for Teknik og Miljø har på mødet den 2. december 2021 besluttet at sende forslag til tillæg nr. 28 til Mariagerfjord Kommunens spildevandsplan 2011-2021 i 8 ugers offentlig høring.

Tillægget omhandler spildevandskloakering af et nyt sommerhusområde ved Nørre Hurupvej, Øster Hurup.

Spildevandsplantillæggets indhold
Tillægget beskriver hvorledes spildevandet fra et nyt sommerhusområde ved Nørre Hurupvej, Øster Hurup skal håndteres. Spildevand afledes via fællesprivat spildevandskloak til offentlig kloak med rensning på Mariagerfjord Renseanlæg. Regnvand fra området håndteres lokalt.

Bemærkninger til tillægget
Enhver med interesse i sagen, har mulighed for at kommentere på forslaget i offentlighedsperioden fra den 10. december 2020 til den 3. februar 2021.  Bemærkninger eller kommentarer til forslaget skal sendes på mail til raadhus@mariagerfjord.dk eller med post til Mariagerfjord Kommune, Natur og Miljø, Nordre Kajgade 1, 9500 Hobro senest 3. februar 2021, kl. 23:59.

Spørgsmål til afgørelsen
Hvis du har spørgsmål til afgørelsen kan du kontakte Jens Kalør på jkalo@mariagerfjord.dk eller 97 11 37 06.

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
10 december 2020 08:00
Høringsfrist d.:
03 februar 2021 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?