Annoncer


Rold - Hobrovej - Forslag om ophævelse af Lokalplan 8.1.2 for et område til bolig-, center- og erhvervsformål - Endelig vedtagelse

Lokalplan

Byrådet i Mariagerfjord Kommune har besluttet at vedtage Forslag om ophævelse af Lokalplan 8.1.2 for et område til bolig-, center- og
erhvervsformål i Rold by.

Lokalplanens baggrund og indhold
Formålet med lokalplanen var at udlægge området til boliger. En del af området er bebygget og en større del har stået ubebygget i en længere periode.

Lokalplanen ønskes ophævet og arealet tilbageført til landzone fordi ejeren af ejendommen Hobrovej 25 i Rold, matr. 3u, Rold By, Rold, ønsker at placeres sit hovedhus andet sted end hvad lokalplanen giver mulighed for.

Lokalplanen kan ses her på siden.

Indsigelser og kommentarer
Der er ikke indkommet indsigelser inden udløbet af offentlighedsfasen.

Klagevejledning
Klagevejledning kan ses her på siden.

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
07 oktober 2021 08:00
Klagefrist d.:
04 november 2021 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?