Annoncer


Hobro - Trinderupvej 7 - Tilladelse til indvinding af 10.000 m3 grundvand pr. år fra boring - Tilladelse og afgørelse om ikke VVM-pligt

Tilladelse

Tilladelse
Mariagerfjord Kommune har givet Compsoil A/S tilladelse til at indvinde 10.000 m3 grundvand pr. år fra boringen på trinderupvej 7 til anvendelse i produktionen på Trinderupvej 10.

Tilladelsen er givet efter §20 i Vandforsyningsloven og er gældende frem til 6. december 2047.
Boringen ligger på matr.nr. 1a, Trinderup, Hvornum ved ejendommen Trinderupvej 7.

Tilladelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet senest den 3. januar 2018.

Tilladelsen med klagevejledning ses i dokumentet ude til højre.

VVM-Screening
Mariagerfjord kommune har på baggrund af VVM-screeningen vurderet, at tilladelsen ikke forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet og at der derfor ikke er VVM-pligt.
Afgørelsen er truffet efter §21 i Miljøvurderingsloven.

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet senest den 3. januar 2018.

Afgørelse og klagevejledning ses i dokumentet ude til højre.

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
06 december 2017 12:00
Klagefrist d.:
03 januar 2018 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?