Annoncer


Arden - Lundgaard Hedevej 36 - § 10 anmedelse af ny malkestald - Afgørelse

Afgørelse

Mariagerfjord Kommune vurderer, at den anmeldte opførelse af ny malkestald opfylder kravene for anmeldelse efter Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.
 
Det vurderes, at den anmeldte opførelse af malkestald kan udføres som anmeldt, uden at naboer påvirkes negativt, eller at det vil medføre en negativ påvirkning på miljøet, eller at de landskabelige værdier tilsidesættes. I sagsbehandlingen er indgået ansøgning udført i Husdyrgodkendelse.dk skema 212767.
  
Det er Mariagerfjord Kommunes vurdering, at den anmeldte opførelse af en ny malkestald kan udføres som anmeldt, uden at det kræver en tilladelse eller miljøgodkendelse efter Husdyrbrugloven.

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
08 oktober 2019 08:00
Klagefrist d.:
05 november 2019 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?