Annoncer


Invitation til lokalt naturråd, der skal hjælpe kommunen med at udpege områder, der skal indgå i Grønt Danmarkskort

Invitation

Mariagerfjord, Rebild, Vesthimmerland og Aalborg Kommuner vil gerne invitere erhvervsorganisationer, samt grønne foreninger og organisationer til at deltage i et lokalt naturråd, som skal bistå kommunerne med at udpege områder, der skal indgå i Grønt Danmarkskort.

Folketinget vedtog i juni 2017 en ny planlov, som indebærer, at kommuneplanerne fremover skal indeholde retningslinjer og kort, der beskriver varetagelsen af naturbeskyttelsesinteresserne og prioritering af kommunalbestyrelsens naturindsats indenfor Grønt Danmarkskort.

Naturrådet skal være nedsat på tværs af kommunerne senest den 15. januar 2018 og arbejdet skal være afsluttet den 15. juli 2018.
Rådet må maksimalt bestå af 20 medlemmer.

Kommunerne har efter fælles samråd valgt Aalborg Kommune som sekretariat for naturrådet.

De foreninger og organisationer, som ifølge bekendtgørelse om lokale naturråd kan være repræsenteret, er:

• Relevante landsdækkende erhvervsorganisationer

• Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, eller som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser

• Lokale foreninger og organisationer, der efter deres formål eller i øvrigt er knyttet til interesser forbundet med beskyttelse og benyttelse af natur.

Der skal ved sammensætningen af naturrådet tilstræbes forholdsmæssig lighed mellem medlemmernes interesser forstået som erhvervsinteresser versus natur, miljø- og fritidsinteresser.

Foreninger og organisationer skal I henhold til ligestillingsloven indstille både en mand og en kvinde, når de indstiller medlemmer og suppleanter.

Landbrug og Fødevarer, samt Dansk Skovforening er eksempler på relevante erhvervsorganisationer. Tilsvarende er Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Danmarks Jægerforbund og Friluftsrådet er eksempler på landsdækkende grønne organisationer.

De lokale foreninger og organisationer skal have et lokalt udspring og være selvstændige foreninger henholdsvis organisationer for at opfylde bekendtgørelsens betingelse. Det er derfor ikke tilstrækkeligt, at der er tale om lokale afdelinger af landsdækkende organisationer.

Hver organisation og forening kan indstille ét medlem og én suppleant.

Fristen for indstilling af medlemmer er torsdag den 16. November 2017.

Indstillinger sendes til Aalborg Kommune, Park og Natur, Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby. Mail:  park.natur@aalborg.dk.

Information om det Grønne Danmarkskort kan findes på Miljøstyrelsens hjemmeside I form af Vejledning mv.

Bekendtgørelse om etablering af lokale naturråd kan findes på retsinformation.dk.

Tider og frister


Offentliggjort d.:
13 oktober 2017 08:00
Svarfrist d.:
16 november 2017 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?