Annoncer


Skelund - Tilløb III til Brødens Grøft - Etablering af privat udpumpningsanlæg - Tilladelse

Tilladelse

Mariagerfjord Kommune meddeler tilladelse til etablering af privat udpumpningsanlæg ved Skelund, med udløb til det offentlige vandløb Tilløb III til Brødens Grøft.

Tilladelsen gives som en reguleringstilladelse efter vandløbsloven.

Se nærmere i vedhæftede afgørelse hvor bestemmelser om klagemuligheder også findes.

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
20 marts 2020 08:00
Klagefrist d.:
17 april 2020 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?