Annoncer


Handest - Gråkærvej 4 - Udvidelse af husdyrproduktion - Offentliggørelse af ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse - Miljøgodkendelse

Miljøgodkendelse landbrug

Mariagerfjord Kommune har modtaget ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse af udvidelse af husdyrproduktionen, på ejendommen Gråkærvej 4, 8990 Fårup.

Nuværende kvægproduktion udvides fra 892 DE (dyreenheder) til 1.126 DE. Bedriften er i 2008 godkendt til 602 DE og ved tillæg til godkendelse i 2013, til 892 DE.

Der opføres ingen nye bygninger i forbindelse med udvidelsen.

Tillægget til miljøgodkendelsen vil blive afgjort efter § 12 i Lov om Miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug af 20. december 2006, med senere ændringer.

Skriftlig indsendelse af bemærkninger og ideer
Enhver med interesse i sagen har ret til at se ansøgningen og kommentere sagen og eventuelle indsendte kommentarer vil indgå i kommunens vurdering af projektet. Desuden er der mulighed for at få udkast til miljøgodkendelsen tilsendt, når det foreligger.

Fristen for at komme med bemærkninger og ideer til projektet, eller ønske om at få tilsendt udkast til tillæg til miljøgodkendelse, når det foreligger, er tirsdag d. 6. marts 2018, senest kl. 15.30.

Bemærkninger og ideer indsendes skriftligt til Mariagerfjord Kommune, Natur og Miljø, Nordre Kajgade 1, 9500 Hobro eller pr. e-mail: raadhus@mariagerfjord.dk

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om projektet kan fås ved henvendelse til Peter Nygaard, tlf. 20 19 87 52, eller e-mail: pnyga@mariagerfjord.dk.

Tider og frister


Offentliggjort d.:
13 februar 2018 08:00
Høringsfrist d.:
06 marts 2018 15:30

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?