Annoncer


Valg til Seniorrådet i Mariagerfjord Kommune

Information

Valg til Seniorrådet i Mariagerfjord Kommune afholdes tirsdag den 16. november 2021 som fremmødevalg samtidig med Kommunal- og Regionsrådsvalg.

Valgperioden er 4 år fra 1. januar 2022 til 31. december 2025.

Seniorrådet består af 11 medlemmer. Der skal desuden vælges maks. 11 stedfortrædere.

Kandidatlister
Kunne du tænke dig at stille op til Seniorrådet i Mariagerfjord Kommune, kan du hente kandidatliste som vedhæftet fil her på siden, i Borgerservice i Hadsund og Hobro, eller ved henvendelse til Byrådssekretariatet, Nordre Kajgade 1, Hobro.

Kandidatlister skal afleveres til:
Byrådssekretariatet, Nordre Kajgade 1, Hobro
Borgerservice Hobro, Korsgade 2, 9500 Hobro eller,
Borgerservice Hadsund, Himmerlandsgade 9, 9560 Hadsund.

Sidste frist for indlevering er fredag den 1. oktober 2021 kl. 12:00.

Listerne skal være underskrevet af mindst tre stemmeberettigede vælgere som stillere – alle bosiddende i Mariagerfjord Kommune.

Sidste frist for afhjælpning af evt. mangler på kandidatlisten er onsdag den 13. oktober 2021, kl. 12:00.

Valgret og valgbarhed
Alle personer, som er fyldt 60 år på valgdagen 16. november 2021 og som har folkeregisteradresse i Mariagerfjord Kommune, har valgret til Seniorrådet i Mariagerfjord Kommune.

For at en kandidat kan være valgbar kræves, at bopælskriteriet er opfyldt senest mandag den 1. oktober 2021 (sidste frist for indlevering af kandidatliste).

Brevstemmeafgivning
Hvis du ikke har mulighed for at møde op på valgdagen 16. november 2021, er det muligt at brevstemme til Seniorrådsvalget i Borgerservice Hobro og Hadsund i perioden 25. oktober til 12. november 2021.

Brevstemmeafgivning i eget hjem
Det er muligt at brevstemme i eget hjem for vælgere, der på grund af sygdom eller manglende førlighed ikke kan møde frem på afstemningsstedet på valgdagen eller ved Borgerservice forud for valgdagen.

Vælgere, der ønsker at brevstemme i eget hjem, kan kontakte Borgerservice på tlf. nr. 97 11 31 17 fra 19. oktober til 4. november 2021 kl. 18.00.

Borgerservice vil fra 8. november 2021 orientere vælgeren om tidspunkt, hvor to tilforordnede stemmemodtagere aflægger besøg i hjemmet for at tage imod brevstemme.

Valgkort
Valgkort udsendes sammen med valgkort til Kommunal- og Regionsrådsvalg.

 

Evt. spørgsmål i forbindelse med valget kan rettes til sekretær Anni Raahauge Jakobsen – tlf. nr. 97 11 34 87.

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
15 september 2021 09:11

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?