Annoncer


Mariager - Mariagerfjord Vand, Fælledvej Vandværk, - Indvinding af 50.000 m3 grundvand pr. år til almen vandforsyning - Tilladelse og Afgørelse om ikke VVM-pligt.

Tilladelse

Tilladelse
Mariagerfjord Kommune har givet Mariagerfjord Vand A.m.b.a – Fælledvej Vandværk tilladelse til at indvinde 50.000 m3 grundvand pr. år til almen vandforsyning. Tilladelsen gives efter § 20 i Vandforsyningsloven og gælder frem til 1. juli 2051.

Vandet indvindes fra vandværkets to boringer med DGU nr. 49.159 og 49.249. Vandværket og boringerne ligger på Fælledvej 12C, 9500 Mariager. Matr. nr. nr. 23m, Mariager Markjorde.
Placering af vandværk og boringer ses i kortbilag til tilladelsen.
Tilladelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet senest den 28. juli 2021. Tilladelse og klagevejledning ses i dokumentet ude til højre.

VVM-screening
Mariagerfjord Kommune har på baggrund af VVM-screening vurderet, at tilladelsen ikke forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet og at der derfor ikke er VVM-pligt. Afgørelsen er truffet efter §21 i Miljøvurderingsloven.

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet senest 28. juli. Afgørelse og klagevejledning ses i dokumentet ude til højre

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
30 juni 2021 08:00
Klagefrist d.:
28 juli 2021 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?