Annoncer


Aalestrup - Troldemosevej 69 - Skift mellem dyretyper - Afgørelse

Anmeldelse - landbrug

Mariagerfjord Kommune vurderer, at det anmeldte skift mellem dyretyper opfylder kravene for anmeldelse efter Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.

Det vurderes, at det anmeldte skift mellem dyretyper kan udføres som anmeldt, uden at naboer påvirkes negativt, at det vil medføre en negativ påvirkning på miljøet, eller at de landskabelige værdier tilsidesættes. I sagsbehandlingen er indgået ansøgning udført i www.Husdyrgodkendelse.dk skema 221653, version 2.

Det er Mariagerfjord Kommunes vurdering, at det anmeldte skift mellem dyretyper kan udføres som anmeldt, uden at det kræver en tilladelse eller miljøgodkendelse efter Husdyrbrugloven.

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
13 november 2020 08:00
Klagefrist d.:
11 december 2020 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?