Annoncer


Invitation til Seniorrådets Ældrekonference - Samskabelse og meningsfuld velfærd

Invitation

 

Konferencens tema er Samskabelse og meningsfuld velfærd.

Der vil være forplejning i løbet af dagen.

Tid og sted
Onsdag den 22. september kl. 9.30-14.30 i Hobro Idrætscenter, Amerikavej 22, 9500 Hobro.

Tilmelding - efter først til mølle
Du kan tilmelde dig konferencen ved at kontakte sekretær for Seniorrådet Anni Raahauge Jakobsen på fordelingsundomsorg@mariagerfjord.dk eller 97 11 34 87. Tilmeldingsfrist er den 10. september 2021.

Program for dagen
09:30 – 10:00 Ankomst og kaffe

10:00 – 10:05 Velkomst - Jens Peter Ellefsen, Formand for Seniorrådet

10:05 – 10:15 Sang

10:15 – 10:25 Velkomsttale ved borgmester Mogens Jespersen

10:30 – 11:30 Ældres vigtige rolle i civilsamfundet

Oplægget vil gennem historier og beskrivelser sætte lys på de handlemuligheder vi har som ældre borgere. Der vil blive lagt vægt på samarbejde mellem kommune og civilsamfund. Der vil være en række betragtninger, som vil åbne for nye perspektiver indenfor seniorrådets arbejde.

Oplæg v/Nis Grønager Madsen, forfatter, foredragsholder og selvstændig konsulent

11:30 – 11:45 Spørgsmål til foredragsholder

11:45 – 12:45 Frokost

12:45 – 13:30 Kvalitetsstandarder og velfærdspolitik i Mariagerfjord Kommune

Med udgangspunkt i Mariagerfjord Kommunes kvalitetstandarder og velfærdspolitik vil oplægsholder give et bud på, hvordan hun ser ”temperaturen” i kommunen på ældreområdet. Hvad er det, vi som ældre specielt skal være opmærksomme på?

Oplæg v/Rikke Sølvsten Sørensen, ældrepolitisk konsulent i Ældre Sagen.

13:30 – 13:45 Spørgsmål til oplægsholder

13:45 – 14:15 Status på ældreområdet i Mariagerfjord Kommune

Oplæg v/Michael Bredahl Tidemand, Fagchef Sundhed og Ældre, Mariagerfjord Kommune.

14:15 – 14:30 Afslutning og tak for i dag - Jens Peter Ellefsen, Formand for Seniorrådet

Tider og frister


Offentliggjort d.:
01 september 2021 08:04
Tilmeldingsfrist d.:
10 september 2021 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?