Annoncer


Miljøtilstanden i Glenstrup Sø

Offentlige møder

Kom og bliv klogere på hvordan søen og de tilhørende vandløb har det!

Hvad viser de mange målinger som tages? Bliver miljøtilstanden bedre? Er der fortsat behov for forbedrende indsatser?

Disse og mange andre spørgsmål vil professor Brian Kronvang, Institut for Bioscience, Aarhus Universitet svare på:

Onsdag den 19. juni 2019 kl. 19 i True Forsamlingshus, True Hovedgade 11, 9550 Mariager.

Projektet ”Fælles Forandring – vejen til en bedre brug af det åbne land” inviterer. Alle er velkomne. Der serveres kaffe samt kage.

Tider og frister


Offentliggjort d.:
12 juni 2019 12:00

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?