Annoncer


Mariager - Truevej 24 - Ansøgning om vaskeplads - Afgørelse

Anmeldelse - landbrug

Mariagerfjord Kommune vurderer, at den ansøgte etablering af en vaskeplads opfylder kravene efter Husdyrbrugloven.

Det vurderes, at den ansøgte etablering af vaskeplads kan udføres som ansøgt, uden at naboer påvirkes negativt, eller at det vil medføre en negativ påvirkning på miljøet, eller at de landskabelige værdier tilsidesættes.

Det er Mariagerfjord Kommunes vurdering, at den ansøgte etablering af en vaskeplads kan udføres som ansøgt, uden at det kræver en tilladelse eller miljøgodkendelse efter Husdyrbrugloven.

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
08 april 2020 08:00
Klagefrist d.:
06 maj 2020 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?