Kontorelev ved Mariagerfjord Kommune


læs om kontoruddannelsen, og hvordan du kan blive kontorelev i Mariagerfjord Kommune. Vi ansætter hvert år to kontorelever med speciale i offentlig administration.

Kontorelever

Uddannelsen som kontorelev med speciale i offentlig administration tager to år, og giver dig en god kombination af både skoleophold og arbejde med løn under hele forløbet. I løbet af de to år kommer du typisk til at sidde i tre afdelinger – otte måneder hvert sted.

Som kontorelev hos os, bliver du en del af en stor organisation bestående af ca. 4.000 medarbejdere fordelt i hele kommunen.
Uddannelsesvejlederne og din personlige vejleder i den enkelte afdeling sørger for, at du får et bredt, udfordrende og lærerigt uddannelsesforløb med ansvar og egne opgaver.
Du bliver også en del af en elevgruppe med et stærkt sammenhold.

Adgangskrav

For at blive kontorelev hos os, skal du som minimum have bestået, eller inden opstart forvente at bestå én af nedenstående uddannelser:

 • Kombineret erhvervs- og gymnasiel uddannelse (EUX Business) - rettet mod kontor
 • Højere Handelsuddannelse (HHX)
 • Handelsskolens Grunduddannelse (HG)
 • Gymnasiel uddannelse (HTX, STX og HF) - suppleret op med 5 ugers EUS-forløb

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, anbefaler vi, at du kontakter din lokale handelsskole.

Formaliteter

Dine vejledere hjælper dig med at opnå alle de mål, som er fastlagt for kontoruddannelsen. Du får udleveret en praktikplan, og din vejleder står til rådighed som sparringsperson under hele uddannelsesforløbet.

Mød kontoreleverne ved Mariagerfjord Kommune

Line Larsen, 24 år – 2. års elev

Min baggrund: HTX. 5 ugers EUS
Mine afdelinger: 1. år - Driftsøkonomi, Økonomi, Analyse og Udbud, Løn.
2. år - Borgerservice og Arbejdsmarked.

Line - kontorelev ved Mariagerfjord Kommune
”Jeg er virkelig glad for at være kontorelev i Borgerservice. Jeg elsker den vekselvirkning, der er mellem at være ude i front og hjælpe borgerne, og være inde bagved og lave noget administrativt. Jobbet i borgerservice er meningsfuldt for mig. Jeg elsker at kunne hjælpe borgerne”
 

Tina Sørensen, 38 år, 2. årselev

Tina - kontorelev ved Mariagerfjord Kommune Min baggrund: Pædagog
Mine afdelinger: 1. år Skolesekretær på Søndre Skole
2. år Velfærdsekretariatet og Borgerservice
”En af de mange ting jeg godt kan lide ved, at være elev ved Mariagerfjord Kommune er blandt andet, at man kommer rundt til forskellige afdelinger. Dette er med til at uddannelsen bliver gjort bredere og man får mere erfaring inden for flere områder. Derudover er jeg er blevet mødt af så mange kompetente kollegaer, som brænder for at lære fra sig, hvilket jeg synes, er så givende i min uddannelse”

Praktiksteder i Mariagerfjord Kommune

Som elev vil du typisk blive placeret i tre forskellige afdelinger i løbet af uddannelsesperioden.

Praktikstederne kan være centralt på en af vores rådhuse eller decentralt på en skole.

Som kontorelev på Arden Skole sidder man fysisk på skolens kontor sammen med to sekretærer.

Her er opgaverne yderst varieret, og man vil kunne forvente mange forskellige opgaver.

Eksempler på opgaver kan være:

 • Betale regninger
 • Elevadministration
 • Personaleadministration
 • Afvikling af afgangsprøver
 • Sætte plaster på
 • Lave kaffe
 • Budgetopfølgning
 • Ansvar for depot og indkøb
 • Ansvar for indkomne mails
 • Og meget andet

Vi betegner os på skolens kontor som blæksprutter. Der er aldrig to dage der er ens, og det synes vi er fedt.

Vi vil kunne tilbyde en kontorelev kendskab til det at sidde i en decentral afdeling af kommunen. Det giver en bred viden inden for mange områder. Vi fordyber os ikke i specifikke områder, men har behov for at vide lidt om alt. Vi samarbejder derfor også med mange af kommunens centrale afdelinger, og benytter os af den viden, som de besidder.

På Arden Skole vil en kontorelev blive budt velkommen til en hverdag fyldt af uforudsigelighed, hjælpsomhed og ikke mindst masser af gode opgaver.

Mariagerfjord Kommune har Borgerservice i Hadsund og Hobro. Vi er ansat ca. en 9-10 medarbejdere hvert sted og som elev i Borgerservice vil du opleve at være begge steder. I Borgerservice er der meget sjældent 2 ens dage, så det er en fordel du er omstillingsparat og kan lide at have mange bolde i luften.

Borgerservice er i mange tilfælde indgangen til kommunen og kommunens ansigt ud af til. Vi får dagligt mange forskellige spørgsmål og vi forsøger altid at hjælpe borgeren bedst muligt. Det er derfor vigtigt, du altid gør dit yderste for at hjælpe borgeren med at finde svar på spørgsmålet. Vi har kontakt til mange forskellige mennesker og det er vigtigt du møder borgeren i øjenhøjde, er serviceminded, smilende og imødekommende.

Som elev i Borgerservice vil du blive mødt af en brede vifte af opgaver som fx:

 • Folkeregister, herunder flytninger, ind- og udrejse, sygesikring og lægeskift.
 • Ekspedition af pas og kørekort og udstedelse af MitID.
 • Kommunes hovedomstilling og alm. telefonbetjening.
 • På pensionsområdet vil du blandt andet komme til at arbejde med at bevillige eller give afslag og udbetale helbredstillæg til kommunens pensionister.

Så er du smilende, serviceminded, trives i en travl hverdag sammen med 20 knivskarpe kollegaer, så skal du vælge Borgerservice.

Driftsøkonomi er en del af Administrationscentret og er placeret i Hadsund.

Driftsøkonomi består af flere teams:

 • Økonomiservice
 • Boligadministration
 • Opkrævning
 • Controlling
 • Forsikring

Vi er ca. 15 medarbejdere og 1 gruppeleder.

Hvad laver man i Driftsøkonomi?

Din primære plads bliver i Økonomiservice, men du kan selvfølgelig også få opgaver fra de andre teams. Fællesnævneren for vores teams er tal, og vi har en bred kontakt til både decentrale og centrale afdelinger.

I Økonomiservice kommer du til at arbejde med tal i alle størrelser. Du kommer bl.a. til at arbejde med bogføring, journalisering, forskellige kontrolopgaver, afstemninger og mange andre spændende opgaver.

Som kontorelev på Søndre Skole lander du på kommunens overbygningsskole og 10. klassecenter. Vi bor på 2 afdelinger, som ligger i byen og i skoven. I Hobro by finder du afdelingen, hvor 370 elever fra 7. til 9. klasse går i skole. I skoven – nærmere bestemt på Kirketoften 5 – er vores 10. klassecenter og sproghus med omkring 100 elever. Vi er i alt 60 ansatte fordelt på de 2 afdelinger.

Arbejdsopgaverne er mange og forskellige – dagen kan byde på alt fra at sætte plaster på, servicere til møder, personaleadministration, økonomi, indkøb og elevadministration. Vi er dagligt i kontant med mange forskellige grupper af samarbejdspartnere: forældre, lærere, ledelsen, teknisk service og selvfølgelig vores skønne elever. Altså den velkendte ”blæksprutte-funktion” – der er gang i den, og dagene kan være meget forskellige, men som regel altid travle.

Løn er en del af Administrationscentret og er fysisk placeret på Hadsund Rådhus. Vi er et team på 7 lønmedarbejdere med 2 teamledere, hvor der er plads til både faglighed og humor.

Som elev på Løn kommer man til, at arbejde selvstændigt med opgaver vedr. lønsagsbehandling. Disse opgaver indebærer bl.a. lønkontrol, udfærdigelse af ansættelsesbreve, oprettelse og vedligeholdelse af personale, refusionssøgning, økonomiopgaver mm.. En stor del af arbejdet på Løn går også ud på, at vejlede de decentrale brugere og lønmodtagerne i Mariagerfjord Kommune.

Velfærdssekretariatets administrative medarbejdere er fysisk placeret i Mariager. Her er vi 10 ansatte som understøtter PPR, Familieafdelingen, Sundhed og Handicap, Skoler og Dagtilbud, Specialrådgivningen for børn og voksne, Pladsanvisningen og Sundhedsplejen.

Mange af os arbejder på tværs af afdelingerne og vi hjælper og bakker hinanden op hver dag. Det er en selvfølge, at vi er i stand til at varetage en kollegas opgaver i nødstilfælde.

Som elev i Velfærdssekretariatet vil du stifte bekendtskab med en bred vifte af kommunale opgaver, hvad enten du kommer ud på en skole eller sidder fysisk på rådhuset. Vi har mange telefonhenvendelser fra borgere og da vi er kommunens ansigt ud ad til, lytter og rådgiver vi så godt det er muligt.

Vores arbejdsdage er aldrig ens, men vi trives med de vekslende arbejdsopgaver og er omstillingsparate. Det kan godt være der var planlagt en stille dag på kontoret, men den ender som regel med at være travl og fyldt nye og anderledes opgaver.

Vi har et godt arbejdsmiljø, hvor der er plads til vores forskelligheder og et godt grin.

Ydelsesservice er beliggende på Korsgade 2 i Hobro. Vi udbetaler offentlig forsørgelsesydelser til borgerne i Mariagerfjord kommune. I afdelingen er vi 19 medarbejdere og en leder. 14 er ansat som ydelsessagsbehandler og udbetaler ydelser som kontanthjælp, uddannelseshjælp, integrationsydelse, sygedagpenge, ressourceforløbsydelse og lignende. Og 5 er ansat som administrativt personale som betjener borgerne fysisk i vores Jobbutik samt over telefonen.

Det er vigtigt for os, at borgerne får en god service og bliver hjulpet med at søge om ydelser og får svar på de spørgsmål de må have. Det administrative team tager sig også af diverse administrative opgaver som betaling af regning, sagsakter, befordring o.a

Opdateret 14.02.22    Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?