Byrådet


Mariagerfjord Byråd har 29 medlemmer, der vælges hvert fjerde år. Byrådet vælger selv sin formand (borgmesteren) og der vælges en første og en anden viceborgmester. Borgmesteren er den øverste leder af kommunen (byrådet og den samlede administration).

Byrådets politiske sammensætning

I perioden fra 1. januar 2018 til 31. december 2021 er følgende partier/lister repræsenteret i byrådet.

  • Venstre: 12
  • Socialdemokratiet : 11
  • Dansk Folkeparti: 2
  • Socialistisk Folkeparti: 1
  • Radikale Venstre: 1
  • Det konservative Folkeparti: 1
  • Mariagerfjord Listen: 1

Læs styrelsesvedtægterne for Mariagerfjord Kommune.

Mødekalender for Byrådet og stående udvalg i 2021.

Vederlag til byrådsmedlemmerne 2020

Byrådsmedlemmerne har fået forskellige vederlag i 2020.

Se oversigt over byrådsmedlemmernes faste vederlag. 

Se oversigt over byrådsmedlemmernes øvrige vederlag i 2020.

Spørgetid

I forbindelse med ordinære byrådmøder kan presse og tilhørere stille korte spørgsmål om alle emner indenfor max. tidsforbrug på 15 minutter.

Spørgetiden gennemføres efter sidste punkt på det åbne byrådsmøde. Spørgsmålene rettes til borgmesteren og han kan eventuelt videregive spørgsmålene til de enkelte udvalgsformænd til besvarelse. Spørgsmål der ikke kan besvares i mødet skal besvares ved det næste byrådsmøde.

Tre måneder inden valg til byrådet vil der ikke være spørgetid.

Byrådsmedlemmer

Mogens Jespersen

Mogens Jespersen - Borgmester (V)

Erhverv: Borgmester
Adresse: Birkholt 11, 9560 Hadsund
Email: mojes@mariagerfjord.dk
Telefon: 97 11 30 01 / 27 20 12 58

Udvalgsposter

Formand for Økonomiudvalget.

Medlem af:

Bevillingsnævnet, Fjordudvalget.

Leif Skaarup

Leif Skaarup - 1. Viceborgmester (A)

Erhverv: Afdelingsleder
Adresse: Carolinevej 13, Skjellerup, 9500 Hobro
Email: lskaa@mariagerfjord.dk
Telefon: 21 22 33 31

Udvalgsposter

Økonomiudvalg.

Medlem af:

Bevillingsnævnet.

Jens-Henrik Kirk

Jens-Henrik Kirk - 2. viceborgmester (C)

Erhverv: Forstander
Adresse: Digtervænget 157, 9550 Mariager
Email: jkirk@mariagerfjord.dk
Telefon: 40 30 70 79

Udvalgsposter

Økonomiudvalget, Udvalget for Børn og Familie.

Svend Madsen

Svend Madsen (UP)

Erhverv: Servicetekniker
Adresse: Sortebærvej 7, 9500 Hobro
Email: svmad@mariagerfjord.dk
Telefon: 21 47 63 77

Udvalgsposter

Formand for Udvalget for Børn og Familie.

Edin Hajder

Edin Hajder (A)

Erhverv: Selvstændig
Adresse: Blåbærvej 11, 9500 Hobro
Email: edhaj@mariagerfjord.dk
Telefon: 28 96 55 72

Udvalgsposter

Formand for Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse.

Jan Thorbøl Andersen

Jan Thorbøll Andersen (V)

Erhverv: Konsulent
Adresse: Hedegaardsvej 23, Ø. Hurup, 9560 Hadsund
Email: jatan@mariagerfjord.dk
Telefon: 61 37 29 80

Udvalgsposter

Formand for Udvalg for Sundhed og Omsorg, Økonomiudvalg.

Jane Grøn

Jane Grøn (A)

Erhverv: Pædagog
Adresse: Teglgade 17 J, 9550 Mariager
Email: jagro@mariagerfjord.dk
Telefon: 24 47 97 65

Udvalgsposter

Formand for Udvalget for Kultur og Fritid.

Jørgen Hammer Sørensen

Jørgen Hammer Sørensen (O)

Erhverv: Smed
Adresse: Homarksvej 5, 9500 Hobro
Email: josor@mariagerfjord.dk
Telefon: 24 44 39 23

Udvalgsposter

Formand for Udvalget for Teknik og Miljø, Økonomiudvalget.

Medlem af:

Fjordudvalget, HMN Naturgas I/S, I/S Reno-Nord.

Henrik Sloth

Henrik Sloth (V)

Erhverv: Uddannelsesvejleder
Adresse: Mågevej 26, Øster Hurup, 9560 Hadsund
Email: heslo@mariagerfjord.dk
Telefon: 98 58 95 76 / 30 16 43 60

Udvalgsposter

Formand for Børn og Ungeudvalg, Økonomiudvalg.

Medlem af:

Bevillingsnævnet.

Jørgen Pontoppidan

Jørgen Pontoppidan (V)

Erhverv: Provst
Adresse: Vadgårdsvej 17 B, Hvornum, 9500 Hobro
Email: jopon@mariagerfjord.dk
Telefon: 98 54 60 68 / 29 23 18 46

Udvalgsposter

Udvalg for Kultur og Fritid.

Medlem af:

Repræsentantskab for NT/Nordjyllands Trafikselskab.

Jens Riise Dalgaard

Jens Riise Dalgaard (A)

Erhverv: Leder
Adresse: Vejrholtmosevej 4, 9510 Arden
Email: jerda@mariagerfjord.dk
Telefon: 98 56 25 56 / 25 20 21 50

Udvalgsposter

Økonomiudvalg, Udvalg for Teknik og Miljø.

Medlem af:

Bevillingsnævnet.

Helle Mølgaard

Helle Mølgaard (V)

Erhverv: Medhjælpende ægtefælle og sygeplejerske
Adresse: Ouevej 11, Valsgård, 9500 Hobro
Email: hemo1@mariagerfjord.dk
Telefon: 98 55 81 19 / 21 26 81 19

Udvalgsposter

Udvalg for Sundhed og Omsorg.

Medlem af:

Handicaprådet.

Niels Peter Christoffersen

Niels Peter Christoffersen (A)

Erhverv: Værkstedsleder
Adresse: Morbærvej 10, 9500 Hobro
Email: npchr@mariagerfjord.dk
Telefon: 98 52 21 91 / 40 19 21 91

Udvalgsposter

Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse, Udvalg for Teknik og Miljø.

Medlem af:

HMN Naturgas I/S, I/S Reno-Nord.

Per Lynge Laursen

Per Lynge Laursen (V)

Erhverv: Entreprenør
Adresse: Storardenvej 19, 9510 Arden
Email: pelau@mariagerfjord.dk
Telefon: 98 56 25 88 / 40 20 88 65

Udvalgsposter

Udvalg for Sundhed og Omsorg, Udvalg for Kultur og Fritid.
Mette Riis Binderup

Mette Riis Binderup (A)

Erhverv: Fysioterapeut
Adresse: Vestparken 9, Valsgård, 9500 Hobro
Email: mebin@mariagerfjord.dk
Telefon: 98 56 66 76 / 24 43 42 81

Udvalgsposter

Udvalg for Børn og Familie, Udvalg for Sundhed og Omsorg.
Peder Larsen

Peder Larsen (F)

Erhverv: Lærer
Adresse: Hjulhusvej 8, 9550 Mariager
Email: plars@mariagerfjord.dk
Telefon: 28 38 02 03

Udvalgsposter

Økonomiudvalget, Udvalget for Kultur og Fritid.

Niels Erik Poulsen

Niels Erik Poulsen (V)

Erhverv: Landmand
Adresse: Storemosevej 18, 9510 Arden
Email: nipou@mariagerfjord.dk
Telefon: 98 56 62 51 / 40 61 62 51

Udvalgsposter

Udvalg for Teknik og Miljø, Udvalg for Sundhed og Omsorg.

Medlem af:

Handicaprådet, Taksationskommissionen (ekspropriation vedrørende fast ejendom), Taksationskommissionen (erstatningsspørgsmål vedrørende lov om offentlige veje med videre).

Danny Juul Jensen

Danny Juul Jensen (V)

Erhverv: Gartner
Adresse: Sadelmagervej 9, Veddum, 9560 Hadsund
Email: djens@mariagerfjord.dk
Telefon: 98 58 54 54 / 30 30 11 76

Udvalgsposter

Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse, Udvalget for Kultur og Fritid.

Medlem af:

Fredningsnævn.

Karen Østergaard

Karen Østergaard (A)

Erhverv: Pædagog
Adresse: Markedsgade 61, 9560 Hadsund
Email: kaost@mariagerfjord.dk
Telefon: 98 58 96 37 / 60 67 52 22

Udvalgsposter

Økonomiudvalget, Udvalget for Børn og Familie.
Erik Kirkegaard Mikkelsen

Erik Kirkegaard Mikkelsen (V)

Erhverv: Politiassistent
Adresse: Randersvej 33, 9550 Mariager
Email: ermik@mariagerfjord.dk
Telefon: 98 54 13 65 / 40 71 57 98

Udvalgsposter

Udvalget for Teknik og Miljø.

Medlem af:

Bevillingsnævnet, Distriktsudvalg for Hjemmeværnet.

Svend Skifter Andersen

Svend Skifter Andersen (A)

Erhverv: Viceskoleleder
Adresse: Hybenvej 18B, 9500 Hobro
Email: svand@mariagerfjord.dk
Telefon: 98 52 23 40 / 29 23 78 20

Udvalgsposter

Udvalget for Kultur og Fritid, Børn og Ungeudvalget.

Medlem af:

Ungdomsskolebestyrelsen.

Per Kragelund

Per Kragelund (V)

Erhverv: Gårdejer
Adresse: Rævebakkevej 1, 9510 Arden
Email: pkrag@mariagerfjord.dk
Telefon: 98 56 25 14 / 40 45 23 14

Udvalgsposter

Udvalget for Teknik og Miljø.
Pia Adelsteen

Pia Adelsteen (O)

Erhverv: Selvstændig erhvervsdrivende
Adresse: Hou Skovvej 7, 9550 Mariager
Email: piac1@mariagerfjord.dk
Telefon: 21 51 81 20

Udvalgsposter

Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse.

Lene Nielsen

Lene Nielsen (A)

Erhverv: Førtidspensionist
Adresse: Ålborgvej 42, 9560 Hadsund
Email: lnie1@mariagerfjord.dk
Telefon: 24 82 51 12

Udvalgsposter

Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse, Udvalget for Sundhed og Omsorg.
Søren Greve

Søren Greve (V)

Erhverv: Salgs- og Marketingskoordinator
Adresse: Møllebakken 60, 9500 Hobro
Email: sgrev@mariagerfjord.dk
Telefon: 53 35 38 35

Udvalgsposter

Udvalget for Børn og Familie, Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse.

Medlem af:

Ungdomsskolebestyrelsen.

Maren Tang

Maren Sturis Tang (B)

Erhverv: Organist
Email: maret@mariagerfjord.dk
Telefon: 21 77 87 17

Udvalgsposter

Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse.

Thomas Høj

Thomas Høj (A)

Erhverv: Lærer
Adresse: Stentoften 40, 9550 Mariager
Email: tmash@mariagerfjord.dk
Telefon: 26 15 32 03

Udvalgsposter

Udvalget for Børn og Familie, Udvalget for Kultur og Fritid.

Medlem af:

Fjordudvalget.

Peter Muhl Nielsen

Peter Muhl Nielsen (A)

Erhverv: Socialrådgiver
Adresse: Nordtoften 3, Skelund, 9560 Hadsund
Email: penie@mariagerfjord.dk
Telefon: 98 58 51 44 / 20 22 38 10

Udvalgsposter

Udvalget for Teknik og Miljø, Udvalget for Sundhed og Omsorg.

Medlem af:

Handicaprådet.

Peter Krogh Olsen

Peter Krogh Olsen (V)

Erhverv: Team leder
Adresse: Søndergade 36, 9550 Mariager
Email: pkrol@mariagerfjord.dk
Telefon
: 40 10 66 32

Udvalgsposter

Udvalget for Børn og Familie.

Gruppebillede af byrådet for perioden 2018 - 2021 
  • Gruppebillede af byrådet for perioden 2018 - 2021

ByrådsmøderByrådet holder sine møder i Byrådssalen, Hadsund Rådhus, Himmerlandsgade 9, 9560 Hadsund.

Opdateret 07.09.21    Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?