Byrådet


Mariagerfjord Byråd har 29 medlemmer, der vælges hvert fjerde år. Byrådet vælger selv sin formand (borgmesteren) og der vælges en første og en anden viceborgmester. Borgmesteren er den øverste leder af kommunen (byrådet og den samlede administration).

Byrådets politiske sammensætning

I perioden fra 1. januar 2022 til 31. december 2025 er følgende partier/lister repræsenteret i byrådet.

  • Socialdemokratiet : 11
  • Venstre: 11
  • Det konservative Folkeparti: 3
  • Dansk Folkeparti: 1
  • Ny borgerlige: 1
  • Socialistisk Folkeparti: 1
  • Enhedslisten: 1

Læs styrelsesvedtægterne for Mariagerfjord Kommune.

Mødekalender for Byrådet og stående udvalg i 2022.

Vederlag til byrådsmedlemmerne 2022

Byrådsmedlemmers faste vederlag i 2022.

Vederlag til byrådsmedlemmerne 2021

Byrådsmedlemmerne har fået forskellige vederlag i 2021. 

Se oversigt over byrådsmedlemmernes øvrige vederlag i 2021.

Spørgetid

I forbindelse med ordinære byrådmøder kan presse og tilhørere stille korte spørgsmål om alle emner indenfor max. tidsforbrug på 15 minutter.

Spørgetiden gennemføres efter sidste punkt på det åbne byrådsmøde. Spørgsmålene rettes til borgmesteren og han kan eventuelt videregive spørgsmålene til de enkelte udvalgsformænd til besvarelse. Spørgsmål der ikke kan besvares i mødet skal besvares ved det næste byrådsmøde.

Tre måneder inden valg til byrådet vil der ikke være spørgetid.

Byrådet

Borgmester og viceborgmestre

Mogens Jespersen - Borgmester (V)

Email: mojes@mariagerfjord.dk
Telefon: 27 20 12 58

Hent pressebilleder af Mogens Jespersen i print og web versioner.

Mogens Jespersen

Udvalgsposter

Formand for Økonomiudvalget.

Medlem af:

Bevillingsnævnet, Fjordudvalget, Valgbestyrelsen

Leif Skaarup - 1. Viceborgmester (A)

Email: lskaa@mariagerfjord.dk
Telefon: 21 22 33 31

Hent pressebilleder af Leif Skaarup i print og web versioner.

Leif Skaarup

Udvalgsposter

Formand for Udvalg for Børn og Familie.

Medlem af:

Økonomiudvalget, Bevillingsnævnet, Valgbestyrelsen

Jens- Henrik Kirk - 2. Viceborgmester (C)

Email:jkirk@mariagerfjord.dk
Telefon: 40 30 70 79

Hent pressebilleder af Jens-Henrik Kirk i print og web versioner.

Jens-Henrik Kirk

Udvalgsposter

Formand for Udvalg for Kultur og Fritid.

Medlem af:

Økonomiudvalget, Valgbestyrelsen

Udvalgsformænd

Edin Hajder (A)

Email: edhaj@mariagerfjord.dk
Telefon: 28 96 55 72

Hent pressebilleder af Edin Hajder i print og web versioner.

Edin Hajder

Udvalgsposter

Formand for Udvalg for Arbejdsmarked og Uddannelse

Medlem af:

FGU Himmerland

Jan Andersen (V)

Email: jatan@mariagerfjord.dk
Telefon: 61 37 29 80

Hent pressebilleder af Jan Andersen i print og web versioner.

Jan Thorbøl Andersen

Udvalgsposter

Formand for Udvalg for Sundhed og Omsorg

 

Henrik Sloth (V)


Email: heslo@mariagerfjord.dk
Telefon: 30 16 43 60

Hent pressebilleder af Henrik Sloth i print og web versioner.

Henrik Sloth

Udvalgsposter

Formand for Børn og Unge-udvalget

Medlem af:

Økonomiudvalget, Bevillingsnævnet, Valgbestyrelsen

Jørgen Hammer Sørensen (O)

Email: josor@mariagerfjord.dk
Telefon: 24 44 39 23

Hent pressebilleder af Jørgen Hammer Sørensen i print og web versioner.

Jørgen Hammer Sørensen

Udvalgsposter

Formand for Udvalg for Teknik og Miljø, Udvalg for Klima og Landdistrikter

Medlem af:

Fjordudvalget

Jesper Skov Mikkelsen (V)

Email: jesmi@mariagerfjord.dk
Telefon: 51 48 18 33

Hent pressebilleder af Jesper Skov Mikkelsen i print og web versioner.

Jesper Mikkelsen

Udvalgsposter

Formand for udvalg for Klima og Landdistrikter

Medlem af:

Udvalg for Børn og Familie

Socialdemokratiet

Per Husted Nielsen (A)

Email: perhn@mariagerfjord.dk
Telefon: 29 28 23 69

Hent pressebilleder af Per Husted i print og web versioner.

Per Husted

Udvalgsposter

Økonomiudvalget, Udvalg for Teknik og Miljø

Medlem af:

Bevillingsnævnet

Jens Riise Dalsgaard (A)

Email: jerda@mariagerfjord.dk
Telefon: 25 20 21 50

Hent pressebilleder af Jens Riise Dalsgaard i print og web versioner.

Jens Riise Dalsgaard

Udvalgsposter

Økonomiudvalget, Udvalg for Klima og Landdistrikter

Medlem af:

Valgbestyrelsen

Mette Riis Binderup (A)

Email: mebin@mariagerfjord.dk
Telefon: 24 43 42 81

Hent pressebilleder af Mette Riis Binderup i print og web versioner.

Mette Riis Binderup

Udvalgsposter

Udvalg for Børn og Familie, Udvalg for Sundhed og Omsorg 

Medlem af:

Undgdomsskolebestyrelsen

Helle Qvist Toft (A)

Email: helto@mariagerfjord.dk
Telefon:

Hent pressebilleder af Helle Qvist Toft i print og web versioner.

Helle Qvist Toft

Udvalgsposter

Udvalg for Børn og Familie, Udvalg for Sundhed og Omsorg  

Medlem af:

Handicaprådet

Trine Blaabjerg Petersen (A)

Email: trpet@mariagerfjord.dk
Telefon: 21 79 72 14

Hent pressebilleder af Trine Blaabjerg Petersen i print og web versioner.

Trine Blaabjerg Petersen

Udvalgsposter

Udvalg for Arbejdsmarked og Uddannelse, Udvalg for Kultur og Fritid 

Jane Grøn (A)

Email: jagro@mariagerfjord.dk
Telefon: 24 47 97 65

Hent pressebilleder af Jane Grøn i print og web versioner.

Jane Grøn

Udvalgsposter

Udvalg for Børn og Familie, Udvalg for Kultur og Fritid, Børn og Unge-udvalg 

Peter Muhl Nielsen (A)

Email: penie@mariagerfjord.dk
Telefon: 20 22 38 10

Hent pressebilleder af Peter Muhl Nielsen i print og web versioner.

Peter Muhl Nielsen

Udvalgsposter

Udvalg for Sundhed og Omsorg, Udvalg for Klima og Landdistrikter

Rikke Bersang Fonnesbæk (A)

Email: rikfo@mariagerfjord.dk
Telefon: 22 53 77 76

Hent pressebilleder af Rikke Bersang Fonnesbæk i print og web versioner.

Rikke Bersang Fonnesbæk

Udvalgsposter

 Udvalg for Arbejdsmarked og Uddannelse, Udvalg for Teknik og Miljø

Medlem af:

Integrationsråd

Niels Peter Christoffersen (A)

Email: npchr@mariagerfjord.dk
Telefon: 40 19 21 91

Hent pressebilleder af Niels Peter Christoffersen i print og web versioner.

Niels Peter Christoffersen

Udvalgsposter

Udvalg for Teknik og Miljø, Fjordudvalg, Udvalg for Klima og Landdistrikter

Medlem af:

I/S Reno Nord

Venstre

Jørgen Pontoppidan (V)

Email: jopon@mariagerfjord.dk
Telefon: 29 23 18 46

Hent pressebilleder af Jørgen Pontoppidan i print og web versioner.

Jørgen Pontoppidan

Udvalgsposter

Udvalg for Arbejdsmarked og Uddannelse, Udvalg for Kultur og Fritid 

Medlem af:

Nordjyllands Trafikselskab, repræsentantskab, Integrationsråd

Lone Sondrup (V)

Email: loson@mariagerfjord.dk
Telefon: 23 20 86 89

Hent pressebilleder af Lone Sondrup i print og web versioner.

Lone Sondrup

Udvalgsposter

Udvalg for Børn og Familie, Udvalg for Arbejdsmarked og Uddannelse

Medlem af:

I/S Reno Nord

Per Lynge Laursen (V)

Email: pelau@mariagerfjord.dk
Telefon: 40 20 88 65

Hent pressebilleder af Per Lynge Laursen i print og web versioner.

Per Lynge

Udvalgsposter

Udvalg for Sundhed og Omsorg, Udvalg for Kultur og Fritid

Medlem af:

Handicaprådet

Jesper Skov Mikkelsen (V)

Email: jesmi@mariagerfjord.dk
Telefon: 51 48 18 33

Hent pressebilleder af Jesper Skov Mikkelsen i print og web versioner.

Jesper Mikkelsen

Udvalgsposter

Formand for udvalg for Klima og Landdistrikter

Medlem af:

Udvalg for Børn og Familie

Niels Erik Poulsen (V)

Email: nipou@mariagerfjord.dk
Telefon: 40 61 62 51

Hent pressebilleder af Niels Erik Poulsen i print og web versioner.

Niels Erik Poulsen

Udvalgsposter

Udvalg for Sundhed og Omsorg, Udvalg for Teknik og Miljø

Medlem af:

Taksationskommission, ekspropriation og offentlige veje

Helle Mølgaard (V)

Email: hemo1@mariagerfjord.dk
Telefon: 21 26 81 19

Hent pressebilleder af Helle Mølgaard i print og web versioner.

Helle Mølgaard

Udvalgsposter

Udvalg for Sundhed og Omsorg

Medlem af:

Handicaprådet

Per Kragelund (V)

Email: pkrag@mariagerfjord.dk
Telefon: 40 45 23 14

Hent pressebilleder af Per Kragelund i print og web versioner.

Per Kragelund

Udvalgsposter

Udvalg for Teknik og Miljø

Erik Kirkegaard Mikkelsen (V)

Email: ermik@mariagerfjord.dk
Telefon: 40 71 57 98

erik-kirkegaard-mikkelsen-pressebilleder.

Erik Kirkegaard Mikkelsen

Udvalgsposter

Udvalg for Arbejdsmarked og Uddannelse, Udvalg for Kultur og Fritid

Medlem af:

Bevillingsnævn, Distriktsudvalg for Hjemmeværnet Nordjylland Syd, Himmerlands Erhvervs- og Grunduddannelser (HEG)

Det Konservative Folkeparti

Christian Johnson (C)

Email: chjoh@mariagerfjord.dk
Telefon:

Hent pressebilleder af Christian Johnson i print og web versioner.

Christian Johnson

Udvalgsposter

Økonomiudvalg, Udvalg for Teknik og Miljø

Laura Holm (C)

Email: laurh@mariagerfjord.dk
Telefon: 22 90 87 12

Hent pressebilleder af Laura Holm i print og web versioner.

Laura Holm

Udvalgsposter

Udvalg for Børn og Familie, Udvalg for Klima og Landdistrikter

Nye Borgerlige

Emma Houe Mølgaard (D)

Email: emmam@mariagerfjord.dk
Telefon: 22 51 50 44

Hent pressebilleder af Emma House Mølgaard i print og web versioner.

Emma Houe Mølgaard

Udvalgsposter

Økonomiudvalge, Udvalg for Klima og Landdistrikter

Enhedslisten

Malene Ingwersen (Ø)

Email: malei@mariagerfjord.dk
Telefon: 31 95 24 10

Hent pressebilleder af Malene Ingwersen i print og web versioner.

Malene Ingwersen

Udvalgsposter

Økonomiudvalg, Udvalg for Arbejdsmarked og Uddannelse

Socialistisk Folkeparti

Peder Larsen (F)

Email: plars@mariagerfjord.dk
Telefon: 28 38 02 03

Hent pressebilleder af Peter Larsen i print og web versioner.

Peder Larsen

Udvalgsposter

Udvalg for Kultur og Fritid

ByrådsmøderByrådet holder sine møder i Byrådssalen, Hadsund Rådhus, Himmerlandsgade 9, 9560 Hadsund.

Opdateret 12.05.22    Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?