Almene boligorganisationer


I Mariagerfjord Kommune er der 1.935 almene boliger. De almene boliger ejes og administreres af 7 boligorganisationer, heraf 4 hjemmehørende i kommunen, fordelt på 52 almene afdelinger.

Tilsyn og administration

Mariagerfjord Kommune fører tilsyn med boligorganisationernes drift og vedligeholdelse af de almene boliger, og skal sikre at boligerne administreres i overensstemmelse med almenboliglovens regler. Kommunens tilsyn kan dog ikke afgøre konkrete tvister mellem lejer og udlejer.

Styringsdialog

Som led i tilsynet, skal kommunen og boligorganisationerne føre en styringsdialog om boligorganisationernes virksomhed, herunder om udviklingen i de enkelte boligområder.

Mariagerfjord Kommune afholder årlige dialogmøder med boligselskaberne, der resulterer i aftaler/mål for kommune og boligorganisation for det kommende år.

Mariagerfjord Kommune fører styringsdialog med følgende boligorganisationer hjemmehørende i kommunen:

- Boligselskabet Himmerland (Mariager Andelsboligforening)
- Boligselskabet Freja
- Lejerbo, Hadsund afd.
- Hobro Boligforening

Hertil kommer 3 boligorganisationer/-foreninger: Nørresundby Boligselskab og Plus Bolig (begge hjemmehørende i Aalborg kommune) og Boligorganisationen af 2014 (hjemmehørende i Randers kommune).

Der afholdes styringsdialogmøde med Nørresundby Boligselskab i forhold til afdelingen beliggende i Hadsund, og Boligselskabet af 2014 i forhold til afdelingen i Mariager.

Du kan læse referater fra Styringsdialogmøder her:

Referater fra styringsdialogmøder

Kontakt


John Harlev Jensen

Driftsøkonomi

  •  97113071
  •  

Opdateret 27.01.22    Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?