Fakturaer og betalinger


Samhandelsvilkår for kommunens leverandører

Krav til indhold af faktura

Når du skal sende en elektronisk faktura, stilles der krav til fakturaens indhold.

I momsbekendtgørelsen kan du se, hvilke krav der er til en faktura.
Bekendtgørelsens § 40 definerer de krav, der stilles til enhver fakturas indhold, og § 45 definerer de særlige krav, der stilles til en elektronisk faktura. 

Betalingsbetingelser

Mariagerfjord Kommune sender betaling for leverede varer og tjenesteydelser 30 kalenderdage efter leverandørens fakturaudstedelse. Sidste rettidige betalingsdag er således fakturadato plus 30 kalenderdage. 

Falder den sidste rettidige betalingsdag ikke på en bankdag, vil førstkommende bankdag herefter være sidste rettidige betalingsdag.

Ovenstående betalingsbetingelser er udgangspunktet for betalinger fra Mariagerfjord Kommune. I det omfang der via lovgivning eller lignende er fastsat andre betalingsbetingelser, anvendes disse. 

Der kan kun i specielle tilfælde aftales kortere eller længere betalingsfrister med Mariagerfjord Kommunes indkøbsafdeling. 

Fakturagebyr

Mariagerfjord Kommune accepterer ikke opkrævning af gebyrer. Med mindre andet er aftalt, vil beløb der vedrører faktureringsgebyr, administrationsgebyr eller lignende, blive fratrukket før betaling af fakturaen.

Kontakt


Anja Westphal

Driftsøkonomi

  •  97113092
  •  

Lone Annette Rosenberg

Driftsøkonomi

  •  97113087
  •  

Opdateret 19.01.21    Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?