EAN nummeret er en elektronisk postkasse


Alle fakturaer til offentlige myndigheder skal fremsendes elektronisk. Derfor har alle offentlige institutioner og afdelinger et EAN-nummer, der fortæller, hvor NemHandel skal aflevere en regning.

Ligesom en adresse på et brev, viser EAN-nummeret hvor det elektroniske postvæsen (Nemhandel eller VANS-netværket) skal aflevere fakturaer udskrevet til modtager.

Ean.nr. inddelt pr. fagområde

Arbejdsmarked 5798004230336 Korsgade 2, 9500 Hobro
Ungecentret
5798004231487 Kirketoften 7, 9500 Hobro
Dagtilbud 5798004230688 Fjordgade 5, 9550 Mariager
Dagplejen 5798004230213 Fjordgade 5, 9550 Mariager
     
Dagtilbud i Mariager    
Børnehaven Smilehullet 5798004248287 Elmevej 1, Assens, 9550 Mariager
     
Dagtilbud Mariager    
Børnehaven Lærkebo 5798004248263 Vestergade 19, 9550 Mariager
Børnehuset Regnbuen 5798004248270 Gl. Hobrovej 3a, 9550 Mariager
Børnehaven Rabalderstræde 5798004248300 Digtervænget 46, 9550 Mariager
     
Dagtilbud i Hadsund    
Dagtilbud Hadsund 5798004231777 Brinken 10, 9560 Hadsund
Børnehaven Spiren 5798004212103 Ringvejen 1, 9560 Hadsund
Børnehaven Væksthuset 5798004231647 Gl. Visborgvej 21, 9560 Hadsund
Bondegårdsbørnehaven Regnbuen 5798004212202 Finlandsvej 14, 9560 Hadsund
Børnehaven Solstrålen 5798004212301 Nyvangsvej 8, 9560 Hadsund
Børnehuset Lærkereden 5798004212400 Brinken 10, 9560 Hadsund
     
Dagtilbud Havbakke    
Børnehaven Kriblebo 5798004212608 Korsbakken 9, Als, 9560 Hadsund
     
Dagtilbud i Hobro    
Dagtilbud Hobro Nord    
Børnegården Houvej 5790000417964 Houvej 4, 9500 Hobro
Daginstitutionen Rosenhaven 5790000417957 Døstrupvej 21, 9500 Hobro
Børnehuset Jernbanegade 5790000382873 Jernbanegade 26, 9500 Hobro
Vinkelvejens Børnehave 5790000417926 Vinkelvej 15, 9500 Hobro
     
Dagtilbud Hobro Syd    
Onsild Børnehus 5790000418015 Søtofte 2a, 9500 Hobro
Børnehuset Bymarken 5790000417902 Søndre Ringvej 11, 9500 Hobro
Børnehuset Farvervænget 5790000418008 Håndværkerparken 2, 9500 Hobro
Børnehuset Stoldalen 5798004231630 Sønder Allé 7 E, 9500 Hobro
     
Dagtilbud Trekløveret    
Wiegårdens Naturbørnehave 5790000417933 Wiegårdsvej 8, 9500 Hobro
Børnehaven Myretuen 5798004219713 Ulstrupvej 3c, Valsgaard, 9500 Hobro
     
Dagtilbud i Arden    
Daginstitutionen Rold Skov 5798004219720 Rugmarken 2 + 3-5, 9510 Arden

Anbringelsesrådgivning 5798004230237 Fjordgade 5, 9550 Mariager
Familierådgivningen 5798004230862 Fjordgade 5, 9550 Mariager
PPR 5798004230343 Fjordgade 5, 9550 Mariager
Specialrådgivning for børn 5798004231395 Fjordgade 5, 9550 Mariager
Sundhedsplejen 5798004230305 Fjordgade 5, 9550 Mariager
Krisecenter for kvinder 5798004230749 Banegårdsvej 33, 9500 Hobro
Ressourcecentret 5798004231555 Skolebakken 41, 8990 Fårup
Ressourcehuset 5798004231654 Fjordgade 12, 9500 Hobro
Kommunal tandpleje 5798004230312 Skolegade 12, 9500 Hobro
    Stadionvej 9, 9560 Hadsund

Skoleforvaltningen/SFO 5798004230701 Fjordgade 5, 9550 Mariager
Mariager Skole 5798004248188 Hjulhusvej 3, 9550 Mariager
Assens Skole 5798004248164 Skolegade 5, Assens, 9550 Mariager
Heldagsskolen Kridthuset 5798004248195 Skolegade 5, Assens, 9550 Mariager
Naturskolen 5798004231388 Lånhusvejen 8, 9500 Hobro
    (c/o: Fjordgade 5, 9550 Mariager)
Hadsund Skole 5798004213506 Stadionvej 5, 9560 Hadsund
Havbakkeskolen 5798004213001 Vikingvej 4, Als, 9560 Hadsund
Bymarkskolen 5790000417773 Søndre Ringvej 9, 9500 Hobro
Bymarkskolens SFO 5790000417841 Søndre Ringvej 9, 9500 Hobro
Rosendalskolen 5790000417803 Døstrupvej 33, 9500 Hobro
Rosendalskolens SFO 5790000417872 Døstrupvej 33, 9500 Hobro
Mariagerfjord 10. klassecenter 5790000417834 Kirketoften 5, 9500 Hobro
Søndre Skole 5790000382866 Skolegade 10, 9500 Hobro
Valsgaard Skole 5798004219638 Skolekrogen 2a, Valsgård, 9500 Hobro
Arden Skole 5798004219607 Storardenvej 22, 9510 Arden
Astrup Skole 5798004219614 Hadsundvej 11, Astrup, 9510 Arden

Kultur- og Fritidsforvaltningen 5798004230244 Fjordgade 5, 9550 Mariager
LAG Himmerland 5798004230510 Fjordgade 5, 9550 Mariager
Kulturhuset i Hadsund, service 5798004231210 Kirkegade 2-4, 9560 Hadsund
Hadsund Svømmehal 5798004230473 Stadionvej 5, 9560 Hadsund
Mariagerfjord Bibliotekerne 5798004230251 St. Torv, Adelgade 28, 9500 Hobro
Mariagerfjord Ungdomsskoler 5798004219690 Christiansgade 10, 9500 Hobro
Kulturskolen 5798004231227 Christiansgade 1, 9500 Hobro
Bies Gård 5798004231197 Adelgade 26, 9500 Hobro
Biecentret 5798004231524 Nordvestvej 4, 9500 Hobro
Arden Kulturhus 5798004230718 Bluhmesgade 19, 9510 Arden

Handicapafdelingen 5798004230220 Himmerlandsgade 9, 9560 Hadsund
Dagbeskæftigelse - SAB 5798004230909 Sjællandsvej 15, 9500 Hobro
Pædagogik og Socialpsykiatri 5798004230916 Korsgade 2, 9500 Hobro
Botilbud Kirketoften 5798004230886 Kirketoften 6, 9500 Hobro
Aktivitetshuset Hobro
5798004231579
Sjællandsvej 15, 9500 Hobro
Bo- og aktivitetstilbud Hobro Midtby 5798004231456 Skivevej 27, 9550 Hobro
Kærvej 5798004230893 Kærvej 30, 9500 Hobro
Hjælpemidler - depot 5798004230954 Tempovej 3, 9560 Hadsund
Bo- og aktivitetstilbud Enggården og Kirkegade 5798004231180 Fjordgade 16, 9550 Mariager
Specialenheden 5798004230732 Sverigesvej 3, 9560 Hadsund

 Velfærdssekretariatet 5798004231685
 Fjordgade 5, 9550 Mariager
Ældreafdelingen 5798004230268 Himmerlandsgade 9, 9560 Hadsund
Hjemmepleje Hobro nord og Arden 5798004230558 Brogade 3, 9500 Hobro
Hjemmepleje Hobro syd, Mariager og Assens 5798004230565 Brogade 3, 9500 Hobro
Hjemmepleje Hadsund og Als 5798004230589 Tempovej 1, 9560 Hadsund
Ældre - Sygeplejeteam 5798004230602 Brogade 3, 9500 Hobro
Ældre - Hjælpemiddelafdelingen 5798004230329 Himmerlandsgade 9, 9560 Hadsund
Sundhed - Borgerrettet forebyggelse 5798004230299 Himmerlandsgade 9, 9560 Hadsund
Sundhed - Patientrettet forebyggelse 5798004230527 Himmerlandsgade 9, 9560 Hadsund
Skovgården (Ældrecenter) 5798004230534 Timandsvej 25, 9560 Hadsund
Bernadottegården (Ældrecenter), Teglgården 5798004230275 Bernadottegården 94, 9560 Hadsund
Fjordvang (Ældrecenter), De Gamles Gård 5798004248348 Oxendalen 15, 9550 Mariager
Hobro Alderdomshjem (Ældrecenter) 5798004230114 Fayesgade 14, 9500 Hobro
Solgaven (Ældrecenter) 5790000221127 Amerikavej 19 – 21B, 9500 Hobro
Myhlenbergparken (Ældrecenter)
Rosengårdscentret, Solgårdscentret
5798004219782 Myhlenbergvej 16, 9510 Arden
Miljøafdelingen 5798004230435 Østergade 22, 9510 Arden
Affaldskontoret
5798004230206 Østergade 22, 9510 Arden
Naturafdelingen
5798004231081 Østergade 22, 9510 Arden
Park og Trafik, administration
5798004230190 Østergade 22, 9510 Arden

Materielgården Hadsund - Parkafdelingen

5798004231142 Østergade 22, 9510 Arden
Materielgården Hadsund
- Værkstedsafdelingen
5798004231159 Østergade 22, 9510 Arden
Materielgården Hadsund
- Vejafdelingen
5798004231166 Østergade 22, 9510 Arden
Materielgården Hadsund
- Administration
5798004231173 Østergade 22, 9510 Arden
Trafik og Anlæg
5798004231098 Østergade 22, 9510 Arden
Plan og Byg 5798004231104 Østergade 22, 9510 Arden
Virksomhedscenter 5798004230497 Østergade 22, 9510 Arden
Fjordudvalget 5798004229958 Fiskerihavnsvej 22, 9560 Hadsund

Borgerservice Hadsund 5798004230398 Himmerlandsgade 9, 9560 Hadsund
Borgerservice Hobro 5798004230404 Adelgade 30B, 9500 Hobro
Intern Service 5798004230671 Nordre Kajgade 1, 9500 Hobro
Intern Service - Rådhuset i Hobro 5798004231326 Korsgade 2, 9500 Hobro
Intern Service - Rådhuset i Hadsund 5798004231333 Himmerlandsgade 9, 9560 Hadsund
Intern Service - Rådhuset i Arden 5798004231340 Østergade 22, 9510 Arden
Intern Service - Rådhuset i Mariager 5798004231357 Fjordgade 5, 9550 Mariager
Center for IT og Digitalisering
5798004230664 Vestergade 34, 9500 Hobro
Lønkontoret 5798004230657 Himmerlandsgade 9, 9560 Hadsund
Center for Byråd, Personale og Strategi
5798004230619 Nordre Kajgade 1, 9500 Hobro
Økonomi, Analyse og Udbud
5798004230633 Himmerlandsgade 9, 9560 Hadsund
Forsikring/Controlling 5798004231760 Himmerlandsgade 9, 9560 Hadsund
Kommunalt Ejendomscenter 5798004231128 Himmerlandsgade 9, 9560 Hadsund
Ældreboligadministration 5798004230640 Himmerlandsgade 9, 9560 Hadsund

Kontakt


Anja Westphal

Driftsøkonomi

  •  97113092
  •  

Lone Annette Rosenberg

Driftsøkonomi

  •  97113087
  •  

Opdateret 21.01.22    Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?