Takster og nøgletal


Her finder du takster for ydelser til borgere og virksomheder. Taksterne er godkendt af Byrådet. Nederst på siden kan du læse mere om nøgletal.

Dagtilbud

       2020      2021
Dagpleje - fuldtidsplads pr. rate (11 rater pr. år)* 2.830 kr. 2.865 kr.
Dagpleje - deltidsplads 30 timer om uge pr. rate (11 rater pr. år)* 1.872 kr. 1.897 kr.
*Der opkræves 11 rater med juli måned som betalingsfri måned
Børnehave*      2020      2021
Børnehave - fuldtidsplads pr. rate 1.998 kr. 2.083 kr.
Børnehave - deltidsplads 30 timer pr. rate 
( kun ifbm. barsel/forældreorlov)
1.517 kr. 1.499 kr.
Børnehave mad - kommunal frokostordning
    496 kr.
Vuggestue*

Småbørnsgruppe fuldtidsplads i integrerede institutioner pr. rate 3.415 kr. 3.651 kr.
Småbørnsgruppe deltidsplads i integrerede institutioner pr. rate 2.359 kr. 2.253 kr.
*Der opkræves 11 rater med juli måned som betalingsfri måned 
       2020
     2021
SFO Fuldtidsplads* 1.745 kr. 1.771 kr.
SFO Morgenmodul*  
   702 kr.    613 kr.
*Der opkræves 11 rater med juli måned som betalingsfri måned 
                                                     
      2021
Tilskud til privat pasning 0-2 årige    
 5.542 kr.
Tilskud til privat pasning 3-5 årige  3.741 kr.
 
      2021
 Tilskud til privat institution 0-2 årige        
 
 Driftstilskud  8.196 kr.
 Bygningstilskud     453 kr.
 Administrationstilskud     276 kr.
   
 Tilskud til privat institution 3-5 årige
 
 Driftstilskud  5.239 kr.
 Bygningstilskud     244 kr.
 Administrationstilskud     191 kr.

Familie

    2020   2021
Omsorgstandpleje pr. måned*   45 kr.   46 kr.
Specialtandpleje pr. måned* 168 kr. 172 kr.

* Taksterne for omsorgs- og specialtandpleje er fastsat i BEK nr. 179 af 28.02.12 om tandpleje og reguleres årligt med satsreguleringsprocenten

Sundhed og ældre

 
     2020      2021
Normalkost til hjemmeboende pensionister - hovedret pr. portion                                                                                                  
     54 kr.      55 kr.
Diætkost til hjemmeboende pensionister - hovedret pr. portion      54 kr.      55 kr.
Døgnkost for beboere i plejebolig - pris pr. måned 3.698 kr. 3.753 kr.
Aflastningsophold i plejebolig - pris pr. døgn    173 kr.    176 kr.
Rengøringspakke - pris pr. måned      93 kr.      94 kr.
Pakke med toiletartikler - pris pr. måned      93 kr.      94 kr.Kørsel til dagcenter 1-3 dage/uge - pris pr. måned*    294 kr.    298 kr.
Kørsel til dagcenter 4-5 dage/uge - pris pr. måned*    382 kr.    387 kr.
*Taksterne for kørsel til dagcenter er fastlagt til hhv. 328,00 kr. og 426,00 kr. pr. måned. Imidlertid er der ikke transport til dagcenter i juli, så det er fastlagt at beløbene trækkes med 11/12 i pension hver måned. Det er denne reducerede takst der fremgår ovenfor. 

Teknik og miljø

    2020   2021
Timeprisen for behandling af byggesag 404 kr. 410 kr.
  2020 2021
Påtegning af toldattest 168 kr. 169 kr.
Trafikbog Indkøbspris + 28 kr.
Indkøbspris + 29 kr.
Taxi-plade Indkøbspris + 40 kr. Indkøbspris + 41 kr.
Miljøtilsyn         2020  2021
Opkræves efter medgået tid (timepris)
 333,22 kr.
433,41 kr.

   
 Landbrugstilsyn

 Opkræves efter medgået tid (timepris)
 333,22 kr.
433,41 kr.
       2020      2021
Startgebyr ved rekvirering af den døgnbemandede miljøvagt 1.560 kr. 1.560 kr.
Timepris ved miljøvagtens medvirken ved miljøuheld 1.040 kr. 1.040 kr.
    
      2020       2021
Leje - dækker administration, billeder samt åbning/lukning af vand og el  1.500 kr.               
 1.500 kr.  
Depositum - tilbagebetales ved afrejse, hvis arealet er efterladt uden skader          
 5.000 kr.
 5.000 kr.

        2020         2021
Opkræves med 0,10 promille af ejendomsværdi.  0,08 o/oo  0,10 o/oo


        2020
        2021
Parkeringsbås etableret på terræn

Hobro midtby  47.160 kr.  47.290 kr.
Hadsund midtby  40.902 kr.  41.015 kr.
Mariager midtby  44.084 kr.  44.206 kr.
Arden samt øvrig del af kommunen  39.264 kr.  39.372 kr.Parkeringsbås etableret i parkeringsanlæg (P-hus/P-kælder

Hobro midtby 251.484 kr. 252.177 kr.
Hadsund midtby 244.569 kr. 245.243 kr.
Mariager midtby 248.406 kr. 249.091 kr.
Arden samt øvrig del af kommunen 243.691 kr. 244.363 kr.


Taksterne reguleres iht. Mariagerfjord Kommunes Parkeringsfond hvert år 1. januar på basis af de seneste offentliggjorte gennemsnitlige grundværdier i områder og vha. omkostningsindexet for vejanlæg året før.

Opkrævning til kommunens p-fond sker i hvert tilfælde, hvor der ved disponering af et byggeri ikke kan anlægges et tilstrækkeligt parkeringsareal med fornødne antal p-pladser på egen grund og hvor der er meddelt dispensation. Beregningen af et tilstrækkeligt parkeringsareal sker på grundlag af bestemmelser givet enten i bygningsreglementer eller i en lokalplan.

Renovation - restaffald      2020      2021
Renovationsafgift pr. år - renovationssæk sommertømning    570 kr.    579 kr.
Renovationsafgift pr. år - 140 l beholder 14. dags tømning    665 kr.    675 kr.
Renovationsafgift pr. år - 140 l beholder sommertømning    665 kr.    675 kr.
Renovationsafgift pr. år - 240 l beholder 14. dags tømning 1.140 kr. 1.158 kr.
Renovationsafgift pr. år - 240 l beholder sommertømning

1.140 kr.

1.158 kr.
Renovationsafgift pr. år - 240 l beholder sommertømning
(udenfor sommerhusområderne Ø. Hurup og Als)
   570 kr.    579 kr.
Renovationsafgift pr. år - 300 l beholder 14. dags tømning

1.425 kr.

1.446 kr.
Renovationsafgift pr. år - 300 l beholder sommertømning 1.425 kr. 1.446 kr.
Renovationsafgift pr. år - 400 l beholder 14. dags tømning 1.900 kr. 1.929 kr.
Renovationsafgift pr. år - 400 l beholder sommertømning 1.900 kr. 1.929 kr.
Renovationsafgift pr. år - 400 l beholder sommertømning
(udenfor sommerhusområderne Ø. Hurup og Als)
   950 kr.    965 kr.
Renovationsafgift pr. år - 660 l beholder 14. dags tømning 3.135 kr. 3.183 kr.
Renovationsafgift pr. år - 660 l beholder sommertømning 3.135 kr. 3.183 kr.
Renovationsafgift pr år - 660 l beholder sommertømning
(udenfor sommerhusområderne Ø. Hurup og Als)
1.568 kr. 1.591 kr.
Renovationsafgift pr. år - 770 l beholder 14. dags tømning 3.658 kr. 3.713 kr.
Renovationsafgift pr. år - 770 l beholder sommertømning 3.658 kr. 3.713 kr.
Renovationsafgift pr. år - 770 l beholder sommertømning
(udenfor sommerhusområderne Ø. Hurup og Als)
1.829 kr. 1.856 kr.
140 l beholder kolonihave    665 kr.    675 kr.
240 l beholder kolonihave 1.140 kr. 1.158 kr.
   
Genbrugsgebyr      2020
     2021
Genbrugsgebyr helår 1.469 kr. 1.491 kr.
Genbrugsgebyr sommer    738 kr.    749 kr.
Genbrugsgebyr institutioner 1.469 kr. 1.491 kr.
Genbrugsgebyr kolonihaver

   313 kr.

   318 kr.

Løsninger der tømmes med krog        2020
       2021
 5 m3 nedgravet løsning - 14. dages tømning
22.188 kr.
22.525 kr.
 3 m3 nedgravet løsning - 14. dages tømning
13.313 kr.
13.515 kr.
 2 m3 nedgravet løsning - 14. dages tømning
  8.875 kr.
  9.010 kr.
1,3 m3 nedgravet løsning - 14. dags tømning   5.769 kr.   5.856 kr.
     

Ved anden beholdertype eller anden tømningsfrekvens beregnes taksten med  udgangspunkt i taksten for ovenstående – og den aktuelle volumen.

  2020
2021
Miljøkasse helår 50 kr. 51 kr.
Miljøkasse sommer 25 kr. 25 kr.
Miljøkasse kolonihave 19 kr. 19 kr.

  2020
  2021
Sækkemærker i ark af 4 stk. 130 kr. 133 kr.
Specialafhentning hver 14. dag (tillæg) 351 kr. 356 kr.
Specialafhentning helår (tillæg) 705 kr. 716 kr.
Gebyr for fejlsortering af genbrugsbeholder                                                                 
156 kr. 159 kr.

  2020
  2021
Ekspeditionsgebyr, ændringer 188 kr. 190 kr.
Abonnementsordning
       2020                           2021
Håndværksrelaterede brancher, pr. bil   7.500 kr.                      9.500 kr.
Håndværksrelaterede brancher, pr. bil for efterfølgende biler                 
  3.750 kr.                      4.750 kr.
Øvrige brancher, pr. bil   1.075 kr.                      1.363 kr.
Øvrige brancher, pr. bil for efterfølgende biler      538 kr.                         681 kr.
Farligt affald
  1.088 kr.
                     1.250 kr.
  2020
2021

Privat servicevejvisning på offentlige veje                                                         

Udgifter til adm., skilte, opsætning og udskiftning afholdes af ansøger 
Udgifter til adm., skilte, opsætning og udskiftning afholdes af ansøger
Sagsbehandling af ansøgning
(uanset om der gives tilladelse eller ej)
1.250 kr.
1.250 kr.
    2020                          2021
Timetakst - adm. omk. ifm. vejsyn om at istandsætte en privat fællesvej              
625 kr.
625 kr.
    2020
  2021
Tømning af bundfældningstank m.v. pr. år, helårsbeboelse                                                                                  
689 kr. 689 kr.
Tømning af bundfældningstank m.v. pr. år, sommerhus     
383 kr. 383 kr.
Tillæg til tømningstakst for tømning med lille bil/traktor     
331 kr. 331 kr.
Forgæves tømning af bundfældningstank m.v.    
340 kr. 340 kr.
Tillæg for ikke planlagt tømning med lille bil/traktor    
970 kr. 970 kr.
Afgift pr. m3 for tanke større en 3 m3    
  94 kr.   94 kr.
                                                                                                  
     2020
     2021
Stinesminde Havn, havneplads                                 
2.210 kr. 2.244 kr.
Mariager Lystbådehavn, pladsleje plads 01-20
1.030 kr.
1.046 kr.
Mariager Lystbådehavn, pladsleje plads 21-24 1.620 kr. 1.645 kr.
Mariager Lystbådehavn, pladsleje plads 26-36 2.210 kr. 2.244 kr.
Mariager Lystbådehavn, pladsleje plads 37-62                
2.798 kr. 2.840 kr.Redskabsskur Hadsund Havn, lille skur                            
   444 kr.    450 kr.
Redskabsskur Hadsund Havn, stort skur                    
1.473 kr. 1.495 kr.

Borgerservice og administration

    2020   2021
Børn 0-17 år 115 kr. 150 kr.
Personer 18 år til folkepensionsalderen 600 kr. 862 kr.
Personer i folkepensionsalderen
350 kr.
350 kr.
Fingeraftryk fra 12 år og op   28 kr.   28 kr.
4 pasfoto 140 kr. 140 kr.
                                                                                                                               
  2020
  2021
Kørekort første gang erhvervelse inkl. teoriprøve og praktisk prøve
600 kr.
600 kr.
Udstedelse af duplikatkørekort til bil 280 kr. 280 kr.
Fornyelse af kørekort for personer, der er fyldt 70 år 130 kr. 140 kr.
Kontrollerende køreprøve 890 kr. 890 kr.
Internationalt kørekort 25 kr. 25 kr.
Fornyelse af erhvervskørekort ved tidsbegrænsning 280 kr. 280 kr.
Erhvervskort ved sygdom 120 kr. 120 kr.
Udstedelse af duplikatkørekort til knallert 140 kr. 140 kr.
Praktisk prøve til stor MC samt bil med påhængskøretøj                                                                                       
280 kr.
280 kr.
Ombytning af udenlandsk kørekort 280 kr.
280 kr.

Fornyelse af kørekort til bus / lastbil for ansøgere
som ikke er fyldt 75         

180 kr. 180 kr.

Færdselsstyrelsen

    2020   2021
Legitimationskort til unge 150 kr. 150 kr.
Adresseoplysning/personnummerbevis/bopælsattest   75 kr.   75 kr.
Bøder for overtrædelse af folkeregisterlovgivningen, minimum 500 kr. 500 kr.
Gebyr huslejenævnssager 314 kr. 315 kr.
Gebyr beboerklagenævnssager 147 kr. 147 kr.
Sundhedskort 205 kr. 210 kr.
Rykkergebyr m.v. - debitorkrav 250 kr. 250 kr.
Underretningsgebyr 450 kr. 450 kr.

Kultur og Fritid

                                                                                                                      
  2020   2021
Bibliotek - overskridelse af lånetid   10 kr.   10 kr.
Bibliotek - overskridelse af lånetid med mere end 10   20 kr.   20 kr.
Bibliotek - overskridelse af lånetid med mere end 31 dage.
Herefter blokeres for lån
100 kr. 100 kr.
Bibliotek - regning på materialer sendes efter 45 dage     

Færdselsrelateret førstehjælp 400 kr. 400 kr.
Ungdomsklub ved ungdomsskolen pr. sæson Gratis Gratis
Knallertkørekort incl. Færdselsrelateret Førstehjælp 840 kr. 840 kr.
Juniorklub i Arden pr. måned 150 kr. 150 kr.
Juniorklub i Als pr. sæson 200 kr. 200 kr.
Juniorklub i Valsgård pr. sæson 200 kr. 200 kr.
Juniorklub i Hadsund pr. sæson 400 kr. 400 kr.
2019/2020
2020/2021
Gebyr for lån af Hadsund Svømmehal pr. time - hele svømmehallen 225 kr. 230 kr.
Gebyr for lån af Hadsund Svømmehal pr. time - store bassin 175 kr.
180 kr.
Gebyr for lån af Hadsund Svømmehal pr. time - lille bassin 125 kr.
130 kr.
Gebyr for lån af kommunale samlingssale og gymnastiksale
pr. time
  25 kr.   25 kr.
  01.08.2020
01.08.2021
Forældre/barn - Musikalsk Legestue 
   675 kr.    689 kr.
Forskole - Musikalsk Grundskole 1.200 kr. 1.224 kr.
Instrumentalundervisning 01.08.2020 01.08.2021
Soloundervisning 3.500 kr. 3.570 kr.
Hold 2 elever 2.220 kr. 2.264 kr.
Hold 3 elever 2.450 kr. 2.499 kr.
Hold 4-7 elever 1.520 kr. 1.550 kr.Instrumentalundervisning >25 år 01.08.2020
01.08.2021
Voksenundervisning solo 4.240 kr. 4.325 kr.
Voksenundervisning hold 2 elever 2.580 kr. 2.632 kr.
Voksenundervisning hold 3 elever

2.905 kr.

2.963 kr.
  01.08.2020 01.08.2021
Sammenspil 1.290 kr. 1.316 kr.Kor, orkestre m.v.

Hobro Bykor 1.810 kr. 1.846 kr.
Hobro Kammerorkester 1.810 kr. 1.846 kr.
Hørelære, teori 1.400 kr. 1.428 kr.
  01.08.2020 01.08.2021
Talentklasseforløb 5.260 kr. 5.365 kr.
Talent+ 4.090 kr. 4.172 kr.
  01.08.2020
01.08.2021
Leje af instrument

690 kr.

704 kr.

  01.08.2020
01.08.2021
Begynder 1.230 kr. 1.255 kr.
Mellem 1.650 kr. 1.683 kr.
  01.08.2020
01.08.2021
Drama 1
1.640 kr. 1.673 kr.
Drama 2
1.785 kr. 1.821 kr.

01.08.2020
01.08.2021
Spirekor 1.470 kr. 1.499 kr.
Juniorkor 1.470 kr. 1.499 kr.
Minispirekor    960 kr.    979 kr.
Junior Drengekor 1.470 kr. 1.499 kr.
  01.08.2020
01.08.2021
Børn 7-14 år 1.125 kr. 1.148 kr.
Unge 15-18 år 1.125 kr. 1.148 kr.

Nøgletal

Nøgletal er informationer, der i kort og overskuelig form belyser strukturen og udviklingen i en kommune.

Nøgletal kan være

- Udgift pr. indbygger til bestemte formål, evt. pr. indbygger i relevant aldersgruppe
- Antal elever pr. klasse (klassekvotient)
- Indekstal for udvikling over årene
- Sammenligning med andre kommuner eller landsgennemsnit

Nøgletallene kan knytte sig til en række forhold

- Eksterne betingelser, som på kort sigt ikke kan påvirkes af kommunen
- Den første politik, forhold der er resultat af politiske beslutninger
- Produktivitet, forholdet mellem anvendte ressourcer og de fysiske aktiviteter/præstationer
- Effekter/resultater

Nøgletal giver sjældent hele forklaringen på et forhold, men de kan være udgangspunkt for at formulere relevante spørgsmål. Nøgletal kan medvirke til at pege på områder, hvor nærmere undersøgelser er påkrævet, samt til at se udviklingen på de enkelte områder uden at drukne i information.

Se ECO-nøgletal for Mariagerfjord Kommune.

Se Social- og Indenrigsministeriets kommunale nøgletal.

Kontakt


Inge Møller Tranekær

Økonomi, Analyse og Udbud

  •  97113096
  •  

Mette Jørgensen

Økonomi, Analyse og Udbud

  •  97113078
  •  

Opdateret 09.08.21    Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?