Takster og nøgletal


Her finder du takster for ydelser til borgere og virksomheder. Taksterne er godkendt af Byrådet. Nederst på siden kan du læse mere om nøgletal.

Dagtilbud

2021 2022
Dagpleje - fuldtidsplads pr. rate (11 rater pr. år) 2.865 kr. 2.905 kr.
Dagpleje - deltidsplads 30 timer om uge pr. rate (11 rater pr. år) 1.897 kr. 1.911 kr.
Der opkræves 11 rater med juli måned som betalingsfri måned
Børnehaver 2021 2022
Børnehave - fuldtidsplads pr. rate (11 rater pr. år) 2.083 kr. 2.141 kr.
Børnehave - deltidsplads 30 timer om ugen pr. rate (11 rater pr. år) 1.499 kr. 1.546 kr.
Der opkræves 11 rater med juli måned som betalingsfri måned
Vuggestuer 2021 2022
Småbørnsgruppe fuldtidsplads i integrerede institutioner pr. rate (11 rater pr. år) 3.651 kr. 3.767 kr.
Småbørnsgruppe deltidsplads i integrerede institutioner pr. rate (11 rater pr. år) 2.253 kr. 2.381 kr.
Der opkræves 11 rater med juli måned som betalingsfri måned
2021 2022
SFO Fuldtidsplads 1.771 kr. 1.807 kr.
SFO Morgenmodul 713 kr. 727 kr.
2022
Tilskud til privat pasning 0-2 årige 5.548 kr.
Tilskud til privat pasning 3-5 årige 3.724 kr.
Tilskud til privat institution 0-2 årige 2022
Driftstilskud 8.370 kr.
Bygningstilskud 465 kr.
Administrationstilskud 283 kr.
Tilskud til privat institution 3-5 årige 2022
Driftstilskud 5.298 kr.
Bygningstilskud 251 kr.
Administrationstilskud 196 kr.

Familie

2021 2022
Omsorgstandpleje pr. måned* 46 kr. 47 kr.
Specialtandpleje pr. måned* 172 kr. 175 kr.
*Taksterne for omsorgs- og specialtandpleje er fastsat i BEK nr. 179 af 28.02.12 om tandpleje og reguleres årligt med satsreguleringsprocenten.

Sundhed og ældre

2021 2022
Normalkost til hjemmeboende pensionister - hovedret pr. portion 55 kr. 56 kr.
Diætkost til hjemmeboende pensionister - hovedret pr. portion 55 kr. 56 kr.
Døgnkost for beboere i plejebolig - pris pr. måned 3.753 kr. 3.829 kr.
Aflastningsophold i plejebolig - pris pr. døgn 176 kr. 179 kr.
Rengøringspakke - pris pr. måned 94 kr. 96 kr.
Pakke med toiletartikler - pris pr. måned 94 kr. 96 kr.
Kørsel til dagcenter 1-3 dage/uge - pris pr. måned* 298 kr. 307 kr.
Kørsel til dagcenter 4-5 dage/uge - pris pr. måned* 387 kr. 398 kr.
*Taksterne for kørsel til dagcenter er fastlagt til hhv. 328,00 kr. og 426,00 kr. pr. måned.

Imidlertid er der ikke transport til dagcenter i juli, så det er fastlagt, at beløbene trækkes med 11/12 i pension hver måned. Det er denne reducerede takst der fremgår ovenfor.

Teknik og miljø

2021 2022
Renovationsafgift pr. år - renovationssæk sommertømning 579 kr. 725 kr.
Renovationsafgift pr. år - 140 l beholder 14. dags tømning 675 kr. 824 kr.
Renovationsafgift pr. år - 240 l beholder 14. dags tømning 1.158 kr. 1.316 kr.
Renovationsafgift pr. år - 240 l beholder sommertømning 1.158 kr. 1.316 kr.
Renovationsafgift pr. år - 240 l beholder sommertømning
(udenfor sommerhusområderne Ø. Hurup og Als)
579 kr. 725 kr.
Renovationsafgift pr. år - 300 l beholder 14. dags tømning 1.446 kr. 1.609 kr.
Renovationsafgift pr. år - 300 l beholder sommertømning 1.446 kr. 1.474 kr.
Renovationsafgift pr. år - 400 l beholder 14. dags tømning 1.929 kr. 2.101 kr.
Renovationsafgift pr. år - 400 l beholder sommertømning 1.929 kr. 1.966 kr.
Renovationsafgift pr. år - 400 l beholder sommertømning
(udenfor sommerhusområderne Ø. Hurup og Als)
965 kr. 984 kr.
Renovationsafgift pr. år - 660 l beholder 14. dags tømning 3.183 kr. 3.245 kr.
Renovationsafgift pr. år - 660 l beholder sommertømning 3.183 kr. 3.245 kr.
Renovationsafgift pr år - 660 l beholder sommertømning
(udenfor sommerhusområderne Ø. Hurup og Als)
1.591 kr. 1.623 kr.
Renovationsafgift pr. år - 770 l beholder 14. dags tømning 3.713 kr. 3.786 kr.
Renovationsafgift pr. år - 770 l beholder sommertømning 3.713 kr. 3.786 kr.
Renovationsafgift pr. år - 770 l beholder sommertømning
(udenfor sommerhusområderne Ø. Hurup og Als)
1.856 kr. 1.893 kr.
140 l beholder kolonihave 675 kr. 723 kr.
240 l beholder kolonihave 1.158 kr. 1.215 kr.
2021 2022
Genbrugsgebyr helår 1.491 kr. 1.559 kr.
Genbrugsgebyr sommer 749 kr. 783 kr.
Genbrugsgebyr institutioner 1.491 kr. 1.559 kr.
Genbrugsgebyr kolonihaver 318 kr. 334 kr.
2021 2022
Opkræves med 0,10 promille af ejendomsværdi. 0,10 o/oo 0,11 o/oo
2021 2022
Timeprisen for behandling af byggesag 410 kr. 470 kr.
2021 2022
Timetakst for jordflytning og anvisning af erhvervsaffald 564,00 kr. 575,00 kr.
Administrationstillæg, jordflytning 140,00 kr. 140,28 kr.
Administrationstillæg, anvisning af erhvervsaffald 44,00 kr. 44,09 kr.
2021 2022
Påtegning af toldattest 169 kr. *
Trafikbog Indkøbspris + 29 kr. *
Taxi-plade Indkøbspris + 41 kr. *
*Forbrugerpris-indekset for disse takster kendes først i nov./dec. måned
2021 2022
Miljøtilsyn opkræves efter medgået tid (timepris) 433,41 kr. 440,78 kr.
Landbrugstilsyn opkræves efter medgået tid (timepris) 433,41 kr. 440,78 kr.
2021 2022
Startgebyr ved rekvirering af den døgnbemandede miljøvagt 1.560 kr. 1.580 kr.
Timepris ved miljøvagtens medvirken ved miljøuheld 1.040 kr. 1.053 kr.
2021 2022
Leje - dækker administration, billeder samt åbning/lukning af vand og el 1.500 kr. 1.500 kr.
Depositum - tilbagebetales ved afrejse, hvis arealet er efterladt uden skader 5.000 kr. 5.000 kr.
2021 2022
Hobro midtby 47.290 kr. 48.008 kr.
Hadsund midtby 41.015 kr. 41.638 kr.
Mariager midtby 44.206 kr. 44.877 kr.
Arden samt øvrig del af kommunen 39.372 kr. 39.970 kr.
2021 2022
Hobro midtby 252.177 kr. 256.007 kr.
Hadsund midtby 245.243 kr. 248.968 kr.
Mariager midtby 249.091 kr. 252.874 kr.
Arden samt øvrig del af kommunen 244.363 kr. 248.074 kr.

Taksterne reguleres iht. Mariagerfjord Kommunes Parkeringsfond hvert år 1. januar på basis af de seneste offentliggjorte gennemsnitlige grundværdier i områder og vha. omkostningsindekset for vejanlæg året før.

Opkrævning til kommunens p-fond sker i hvert tilfælde, hvor der ved disponering af et byggeri ikke kan anlægges et tilstrækkeligt parkeringsareal med fornødne antal p-pladser på egen grund og hvor der er meddelt dispensation. Beregningen af et tilstrækkeligt parkeringsareal sker på grundlag af bestemmelser givet enten i bygningsreglementer eller i en lokalplan.

2021 2022
Miljøkasse helår 51 kr. 53 kr.
Miljøkasse sommer 25 kr. 25 kr.
Miljøkasse kolonihave 19 kr. 19 kr.
2021 2022
Sækkemærker i ark af 4 stk. 133 kr. 135 kr.
Specialafhentning 14 dgs. (tillæg) 356 kr. 364 kr.
Specialafhentning helår (tillæg) 716 kr. 730 kr.
2021 2022
Ekspeditionsgebyr, ændringer 190 kr. 194 kr.
Abonnementsordning 2021 2022
Håndværksrelaterede brancher, pr. bil 9.500 kr. 9.688 kr.
Håndværksrelaterede brancher, pr. bil for efterfølgende biler 4.750 kr. 4.844 kr.
Øvrige brancher, pr. bil 1.363 kr. 1.388 kr.
Øvrige brancher, pr. bil for efterfølgende biler 681 kr. 694 kr.
Farligt affald 1.250 kr. 1.274 kr.
2021 2022
Privat servicevejvisning på offentlige veje Udgifter til adm., skilte, opsætning og udskiftning
afholdes af ansøger
Sagsbehandling af ansøgning (uanset om der gives tilladelse eller ej) 1.250 kr. 1.250 kr.
2021 2022
Timetakst - adm. omk. ifm. vejsyn om at istandsætte en privat fællesvej. 625 kr. 625 kr.
2021 2022
Tømning af bundfældningstank m.v. pr. år, helårsbeboelse 689 kr. 716 kr.
Tømning af bundfældningstank m.v. pr. år, sommerhus 383 kr. 398 kr.
Tillæg til tømningstakst for tømning med lille bil/traktor 331 kr. 345 kr.
Forgæves tømning af bundfældningstank m.v. 340 kr. 354 kr.
Tillæg for ikke planlagt tømning med lille bil/traktor 970 kr. 1.009 kr.
Afgift pr. m3 for tanke større en 3 m3 94 kr. 98 kr.
  2021 2022
5 m3 nedgravet løsning - 14. dags tømning 22.525 kr. 23.641 kr.
3 m3 nedgravet løsning - 14. dags tømning 13.515 kr. 14.185 kr.
2 m3 nedgravet løsning - 14. dags tømning 9.010 kr. 9.456 kr.
1,3 m3 nedgravet løsning - 14. dags tømning 5.856 kr. 6.146 kr.

Ved anden beholdertype eller anden tømningsfrekvens beregnes taksten med udgangspunkt i taksten for ovenstående – og den aktuelle volumen.

2021 2022
Stinesminde Havn, havneplads 2.244 kr. 2.288 kr.
Mariager Lystbådehavn, pladsleje plads 01-20 1.046 kr. 1.066 kr.
Mariager Lystbådehavn, pladsleje plads 21-24 1.645 kr. 1.678 kr.
Mariager Lystbådehavn, pladsleje plads 26-36 2.244 kr. 2.288 kr.
Mariager Lystbådehavn, pladsleje plads 37-62 2.840 kr. 2.896 kr.
Redskabsskur Hadsund Havn, lille skur 450 kr. 459 kr.
Redskabsskur Hadsund Havn, stort skur 1.495 kr. 1.524 kr.

Borgerservice og administration

2021 2022
Pas til - 0-11 årige 150 kr. 150 kr.
Pas til - 12-17 årige 178 kr. 178 kr.
Pas til - 18 - folkepensionsalderen 890 kr. 890 kr.
Pas til personer i folkepensionsalderen 378 kr. 378 kr.
4 pasfoto 140 kr. 140 kr.
Fingeraftryk til pas - fra 12 år og op 28 kr. 28 kr.
Prisen for pas fordobles, hvis du har mistet dit pas, eller det er gået i stykker.

Færdselsstyrelsen

2021 2022
Kørekort førstegang erhvervelse inkl. teoriprøve og praktisk prøve 600 kr. 1.000 kr.
Udstedelse af duplikatkørekort til bil 280 kr. 280 kr.
Fornyelse af kørekort for personer, der er fyldt 70 år 140 kr. 140 kr.
Kontrollerende køreprøve 890 kr. 890 kr.
Internationalt kørekort 25 kr. 25 kr.
Fornyelse af erhvervskørekort ved tidsbegrænsning 280 kr. 280 kr.
Erhvervskort ved sygdom 120 kr. 120 kr.
Udstedelse af duplikatkørekort til knallert 140 kr. 140 kr.
Praktisk prøve til stor MC samt bil med påhængskøretøj 280 kr. 280 kr.
Ombytning af udenlandsk kørekort 280 kr. 280 kr.
Fornyelse af kørekort til bus / lastbil for ansøgere som ikke er fyldt 75 180 kr. 180 kr.
2021 2022
Adresseoplysninger 75 kr. 75 kr.
Bøder for overtrædelse af folkeregisterlovgivningen, minimum 500 kr. 500 kr.
Rykkergebyr m.v. - debitorkrav 250 kr. 250 kr.
Underretningsgebyr 450 kr. 450 kr.
Nedenstående takster er landsdækkende takster, som kan blive ændret inden 2022.
2021 2022
Gebyr huslejenævnssager 314 kr. 319 kr.
Gebyr beboerklagenævnssager 147 kr. 149 kr.
Legitimationskort til unge 150 kr. 150 kr.
Sundhedskort 210 kr. 215 kr.

Kultur og Fritid

2021 2022
Bibliotek - overskridelse af lånetid 10 kr. 10 kr.
Bibliotek - overskridelse af lånetid med mere end 10 dage 20 kr. 20 kr.
Bibliotek - overskridelse af lånetid med mere end 31 dage. 100 kr. 100 kr.
Herefter blokeres for lån
Bibliotek - regning på materialer sendes efter 45 dage
Færdselsrelateret førstehjælp 400 kr. 400 kr.
Ungdomsklub ved ungdomsskolen pr. sæson Gratis Gratis
Knallertkørekort incl. Færdselsrelateret Førstehjælp 850 kr. 850 kr.
Juniorklub i Arden pr. måned 150 kr. 150 kr.
Juniorklub i Als pr. sæson 200 kr. 200 kr.
Juniorklub i Valsgård pr. sæson 200 kr. 0 kr.
Juniorklub i Hadsund pr. sæson 400 kr. 400 kr.
2020/2021 2021/2022
Gebyr for lån af Hadsund Svømmehal pr. time - hele svømmehallen 230 kr. 235 kr.
Gebyr for lån af kommunale samlingssale og gymnastiksale pr. time 25 kr. 25 kr.
01.08.2021 01.08.2022
Forældre/barn - Musikalsk Legestue 689 kr. 703 kr.
Forskole - Musikalsk Grundskole 1.224 kr. 1.248 kr.
Instrumentalundervisning 01.08.2021 01.08.2022
Soloundervisning 3.570 kr. 3.641 kr.
Hold 2 elever 2.264 kr. 2.309 kr.
Instrumentalundervisning >25 år
Voksenundervisning solo 4.325 kr. 4.412 kr.
Voksenundervisning hold 2 elever 2.632 kr. 2.685 kr.
Voksenforløb 10 gange 1.301 kr.
Sammenspil og teoretiske fag 01.08.2021 01.08.2022
Sammenspil 1.316 kr. 1.342 kr.
Kor, orkestre m.v.
Hørelære, teori 1.428 kr. 1.457 kr.
  01.08.2021 01.08.2022
Talentklasseforløb 4.365 kr. 5.472 kr.
Talent+ 4.255 kr.
M. Talentklasser 4.422 kr.
  01.08.2021 01.08.2022
Leje af instrument 704 kr. 718 kr.
  01.08.2021 01.08.2022
Billedkunst 1 (1.-4. klasse) 1.255 kr. 1.280 kr.
Billedkunst 2 (5.-10. klasse) 1.683 kr. 1.717 kr.
01.08.2021 01.08.2022
Drama 3.-5. klasse 1.673 kr. 1.706 kr.
Drama 6.-10. klasse 1.821 kr. 1.857 kr.
  01.08.2021 01.08.2022
Spirekor 1.499 kr. 1.529 kr.
Juniorkor 1.499 kr. 1.529 kr.
Minispirekor 979 kr. 999 kr.
Junior Drengekor 1.499 kr. 1.529 kr.
01.08.2021 01.08.2022
Børn 7-14 år 1.148 kr. 1.171 kr.
Unge 15-18 år 1.148 kr. 1.171 kr.

Nøgletal

Nøgletal er informationer, der i kort og overskuelig form belyser strukturen og udviklingen i en kommune.

Nøgletal kan være

- Udgift pr. indbygger til bestemte formål, evt. pr. indbygger i relevant aldersgruppe
- Antal elever pr. klasse (klassekvotient)
- Indekstal for udvikling over årene
- Sammenligning med andre kommuner eller landsgennemsnit

Nøgletallene kan knytte sig til en række forhold

- Eksterne betingelser, som på kort sigt ikke kan påvirkes af kommunen
- Den første politik, forhold der er resultat af politiske beslutninger
- Produktivitet, forholdet mellem anvendte ressourcer og de fysiske aktiviteter/præstationer
- Effekter/resultater

Nøgletal giver sjældent hele forklaringen på et forhold, men de kan være udgangspunkt for at formulere relevante spørgsmål. Nøgletal kan medvirke til at pege på områder, hvor nærmere undersøgelser er påkrævet, samt til at se udviklingen på de enkelte områder uden at drukne i information.

Se ECO-nøgletal for Mariagerfjord Kommune.

Se Social- og Indenrigsministeriets kommunale nøgletal.

Kontakt


Inge Møller Tranekær

Økonomi, Analyse og Udbud

  •  97113096
  •  

Mette Jørgensen

Økonomi, Analyse og Udbud

  •  97113078
  •  

Opdateret 21.01.22    Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?