Takster og nøgletal


Her finder du takster for ydelser til borgere og virksomheder i 2020. Taksterne er godkendt af Byrådet. Nederst på siden kan du læse mere om nøgletal.

Dagtilbud

  2019 2020
Dagpleje - fuldtidsplads pr. rate (11 rater pr. år)* 2.755 kr. 2.830 kr.
Dagpleje - deltidsplads 30 timer om uge pr. rate (11 rater pr. år)* 1.802 kr. 1.872 kr.
*Der opkræves 11 rater med juli måned som betalingsfri måned
Børnehave* 2019 2020
Børnehave - fuldtidsplads pr. rate 1.927 kr. 1.998 kr.
Børnehave - deltidsplads 30 timer om ugen pr. rate 1.457 kr. 1.517 kr.Vuggestue*

Småbørnsgruppe fuldtidsplads i integrerede institutioner pr. rate 3.364 kr. 3.415 kr.
Småbørnsgruppe deltidsplads i integrerede institutioner pr. rate 2.333 kr. 2.359 kr.
*Der opkræves 11 rater med juli måned som betalingsfri måned 
  2019 2020
SFO Fuldtidsplads* 1.711 kr. 1.745 kr.
SFO Morgenmodul* 688 kr. 702 kr.
*Der opkræves 11 rater med juli måned som betalingsfri måned 
  2020
Tilskud til privat pasning 0-2 årige
 5.447 kr.
Tilskud til privat pasning 3-5 årige  3.761 kr.
  2020
 Tilskud til privat institution 0-2 årige
 
 Driftstilskud  7.990 kr.
 Bygningstilskud  442 kr.
 Administrationstilskud  270 kr.
   
 Tilskud til privat institution 3-5 årige
 
 Driftstilskud  5.014 kr.
 Bygningstilskud  235 kr.
 Administrationstilskud  184 kr.

Familie

  2019 2020
Omsorgstandpleje pr. måned* 44 kr. 45 kr.
Specialtandpleje pr. måned* 164 kr. 168 kr.

* Taksterne for omsorgs- og specialtandpleje er fastsat i BEK nr. 179 af 28.02.12 om tandpleje og reguleres årligt med satsreguleringsprocenten

Sundhed og ældre

  2019 2020
Normalkost til hjemmeboende pensionister - hovedret pr. portion                                                                                                  
53 kr. 54 kr.
Diætkost til hjemmeboende pensionister - hovedret pr. portion 53 kr. 54 kr.
Døgnkost for beboere i plejebolig - pris pr. måned 3.597 kr. 3.698 kr.
Aflastningsophold i plejebolig - pris pr. døgn 168 kr. 173 kr.
Rengøringspakke - pris pr. måned 90 kr. 93 kr.
Pakke med toiletartikler - pris pr. måned 90 kr. 93 kr.Kørsel til dagcenter 1-3 dage/uge - pris pr. måned* 286 kr. 294 kr.
Kørsel til dagcenter 4-5 dage/uge - pris pr. måned* 372 kr. 382 kr.
*Taksterne for kørsel til dagcenter er fastlagt til hhv. 320,00 kr. og 416,00 kr. pr. måned. Imidlertid er der ikke transport til dagcenter i juli, så det er fastlagt at beløbene trækkes med 11/12 i pension hver måned. Det er denne reducerede takst der fremgår ovenfor. 

Teknik og miljø

  2019 2020
Timeprisen for behandling af byggesag 393 kr. 404 kr.
  2019  2020
Påtegning af toldattest 166 kr.  168 kr.
Trafikbog Indkøbspris + 28 kr.
 Indkøbspris + 28 kr.


 

Taxi-plade

Indkøbspris + 40 kr.
 Indkøbspris + 40 kr.
Miljøtilsyn  2019  2020
Opkræves efter medgået tid (timepris)
 328,62 kr.
333,22 kr.

   
 Landbrugstilsyn

 Opkræves efter medgået tid (timepris)
 328,62 kr.
333,22 kr.
  2019 2020
Startgebyr ved rekvirering af den døgnbemandede miljøvagt 1.550 kr. 1.560 kr.
Timepris ved miljøvagtens medvirken ved miljøuheld 1.030 kr. 1.040 kr.

2019 2020
Opkræves med 0,04 promille af ejendomsværdi.  0,04 o/oo  0,08 o/oo


2019
2020
Parkeringsbås etableret på terræn

Hobro midtby 46.922 kr. 47.160 kr.
Hadsund midtby 40.695 kr. 40.902 kr.
Mariager midtby 43.861 kr. 44.084 kr.
Arden samt øvrig del af kommunen 39.066 kr. 39.264 kr.Parkeringsbås etableret i parkeringsanlæg (P-hus/P-kælder

Hobro midtby 250.213 kr. 251.484 kr.
Hadsund midtby 243.333 kr. 244.569 kr.
Mariager midtby 247.151 kr. 248.406 kr.
Arden samt øvrig del af kommunen 242.459 kr. 243.691 kr.


Taksterne reguleres iht. Mariagerfjord Kommunes Parkeringsfond hvert år 1. januar på basis af de seneste offentliggjorte gennemsnitlige grundværdier i områder og vha. omkostningsindexet for vejanlæg året før.

Opkrævning til kommunens p-fond sker i hvert tilfælde, hvor der ved disponering af et byggeri ikke kan anlægges et tilstrækkeligt parkeringsareal med fornødne antal p-pladser på egen grund og hvor der er meddelt dispensation. Beregningen af et tilstrækkeligt parkeringsareal sker på grundlag af bestemmelser givet enten i bygningsreglementer eller i en lokalplan.

Renovation - restaffald 2019 2020
Renovationsafgift pr. år - renovationssæk sommertømning 555 kr. 570 kr.
Renovationsafgift pr. år - 140 l beholder 14. dags tømning 723 kr. 665 kr.
Renovationsafgift pr. år - 140 l beholder sommertømning 723 kr. 665 kr.
Renovationsafgift pr. år - 240 l beholder 14. dags tømning 1.124 kr. 1.140 kr.
Renovationsafgift pr. år - 240 l beholder sommertømning 1.124 kr. 1.140 kr.
Renovationsafgift pr. år - 240 l beholder sommertømning
(udenfor sommerhusområderne Ø. Hurup og Als)
563 kr. 570 kr.
Renovationsafgift pr. år - 300 l beholder 14. dags tømning 1.790 kr. 1.425 kr.
Renovationsafgift pr. år - 300 l beholder sommertømning 1.790 kr. 1.425 kr.
Renovationsafgift pr. år - 400 l beholder 14. dags tømning 2.442 kr. 1.900 kr.
Renovationsafgift pr. år - 400 l beholder sommertømning 2.442 kr. 1.900 kr.
Renovationsafgift pr. år - 400 l beholder sommertømning
(udenfor sommerhusområderne Ø. Hurup og Als)
1.221 kr. 950 kr.
Renovationsafgift pr. år - 660 l beholder 14. dags tømning 3.662 kr. 3.135 kr.
Renovationsafgift pr. år - 660 l beholder sommertømning 3.662 kr. 3.135 kr.
Renovationsafgift pr år - 660 l beholder sommertømning
(udenfor sommerhusområderne Ø. Hurup og Als)
1.830 kr. 1.568 kr.
Renovationsafgift pr. år - 770 l beholder 14. dags tømning 4.820 kr. 3.658 kr.
Renovationsafgift pr. år - 770 l beholder sommertømning 4.820 kr. 3.658 kr.
Renovationsafgift pr. år - 770 l beholder sommertømning
(udenfor sommerhusområderne Ø. Hurup og Als)
2.410 kr. 1.829 kr.
140 l beholder kolonihave 903 kr. 665 kr.
240 l beholder kolonihave 1.125 kr. 1.140 kr.
     
Genbrugsgebyr 2019
2020
Genbrugsgebyr helår 1.375 kr. 1.469 kr.
Genbrugsgebyr sommer 675 kr. 738 kr.
Genbrugsgebyr institutioner 1.375 kr. 1.469 kr.
Genbrugsgebyr kolonihaver 259 kr. 313 kr.

Løsninger der tømmes med krog 2019
2020
5 m3 nedgravet løsning - 14. dags tømning 25.814 kr. 22.188 kr.
3 m3 nedgravet løsning - 14. dags tømning 15.489 kr. 13.313 kr.
2 m3 nedgravet løsning - 14. dags tømning 10.325 kr. 8.875 kr.
1,3 m3 nedgravet løsning - 14. dags tømning 6.712 kr. 5.769 kr.
Ved anden beholdertype eller anden tømningsfrekvens beregnes taksten med  udgangspunkt i taksten for ovenstående – og den aktuelle volumen.
  2019
2020
Miljøkasse helår 100 kr. 50 kr.
Miljøkasse sommer 51 kr. 25 kr.
Miljøkasse kolonihave 37 kr. 19 kr.

2019
2020
Sækkemærker i ark af 4 stk. 128 kr. 130 kr.
Specialafhentning hver 14. dag (tillæg) 344 kr. 351 kr.
Specialafhentning helår (tillæg) 689 kr. 705 kr.
Gebyr for fejlsortering af genbrugsbeholder                                                                 
153 kr. 156 kr.

2019
2020
Ekspeditionsgebyr, ændringer 132 kr. 188 kr.
Administrationsgebyr erhverv 493 kr. Udgået
Abonnementsordning
2019
2020
Håndværksrelaterede brancher, pr. bil 0 kr. 7.500 kr.
Håndværksrelaterede brancher, pr. bil for efterfølgende biler 0 kr. 3.750 kr.
Øvrige brancher, pr. bil 0 kr. 1.075 kr.
Øvrige brancher, pr. bil for efterfølgende biler 0 kr. 538 kr.

Der indføres pr. 1. januar 2020 en ny abonnementsordning for erhvervsadgang til genbrugspladserne, og der er således ingen sammenligning med 2019.


  2019
2020

Privat servicevejvisning på offentlige veje

 Udgifter til adm., skilte, opsætning og udskiftning afholdes af ansøger 
 Udgifter til adm., skilte, opsætning og udskiftning afholdes af ansøger
Sagsbehandling af ansøgning (uanset om der gives tilladelse eller ej)  1.250 kr.
 1.250 kr.
  2019
2020
Timetakst - adm. omk. ifm. vejsyn om at istandsætte en privat fællesvej. 625 kr. 625 kr.

  2019
2020
Tømning af bundfældningstank m.v. pr. år, helårsbeboelse 673 kr. 689 kr.
Tømning af bundfældningstank m.v. pr. år, sommerhus 374 kr. 383 kr.
Tillæg til tømningstakst for tømning med lille bil/traktor 324 kr. 331 kr.
Forgæves tømning af bundfældningstank m.v. 333 kr. 340 kr.
Tillæg for ikke planlagt tømning med lille bil/traktor 948 kr. 970 kr.
Afgift pr. m3 for tanke større en 3 m3 91 kr. 94 kr.
  2019
2020
Stinesminde Havn, havneplads 2.160 kr. 2.210 kr.
Mariager Lystbådehavn, pladsleje plads 01-20 1.006 kr. 1.030 kr.
Mariager Lystbådehavn, pladsleje plads 21-24 1.583 kr. 1.620 kr.
Mariager Lystbådehavn, pladsleje plads 26-36 2.160 kr. 2.210 kr.
Mariager Lystbådehavn, pladsleje plads 37-62 2.734 kr. 2.798 kr.Redskabsskur Hadsund Havn, lille skur 434 kr. 444 kr.
Redskabsskur Hadsund Havn, stort skur 1.439 kr. 1.473 kr.

Borgerservice og administration

  2019 2020
Børn 0-17 år
115 kr. 115 kr.
Personer 18 år til folkepensionsalderen
600 kr. 600 kr.

Personer i folkepensionsalderen

350 kr. 350 kr.
Fingeraftryk fra 12 år og op 27 kr. 28 kr.
4 pasfoto 140 kr. 140 kr.
  2019 2020
Kørekort førstegang erhvervelse inkl. teoriprøve og praktisk prøve 600 kr. 600 kr.
Udstedelse af duplikatkørekort til bil 280 kr. 280 kr.
Fornyelse af kørekort for personer, der er fyldt 70 år 130 kr. 140 kr.
Kontrollerende køreprøve 890 kr. 890 kr.
Internationalt kørekort 25 kr. 25 kr.
Fornyelse af erhvervskørekort ved tidsbegrænsning 280 kr. 280 kr.
Erhvervskort ved sygdom 120 kr. 120 kr.
Udstedelse af duplikatkørekort til knallert 130 kr. 140 kr.
Praktisk prøve til stor MC samt bil med påhængskøretøj                                                                                       

280 kr.
Ombytning af udenlandsk kørekort
280 kr.
Fornyelse af kørekort til bus / lastbil for ansøgere som ikke er fyldt 75         
170 kr. 180 kr.

Færdselsstyrelsen

  2019 2020
Legitimationskort til unge 150 kr. 150 kr.
Adresseoplysning/personnummerbevis/bopælsattest 75 kr. 75 kr.
Bøder for overtrædelse af folkeregisterlovgivningen, minimum 500 kr. 500 kr.
Gebyr huslejenævnssager 312 kr. 314 kr.
Gebyr beboerklagenævnssager 146 kr. 147 kr.
Sundhedskort 200 kr. 205 kr.
Rykkergebyr m.v. - debitorkrav 250 kr. 250 kr.
Underretningsgebyr 450 kr. 450 kr.

Kultur og Fritid


2019 2020
Bibliotek - overskridelse af lånetid 10 kr. 10 kr.
Bibliotek - overskridelse af lånetid med mere end 10 20 kr. 20 kr.
Bibliotek - overskridelse af lånetid med mere end 31 dage. Herefter blokeres for lån 100 kr. 100 kr.
Bibliotek - regning på materialer sendes efter 45 dage     

Færdselsrelateret førstehjælp 400 kr. 400 kr.
Ungdomsklub ved ungdomsskolen pr. sæson Gratis Gratis
Knallertkørekort incl. Færdselsrelateret Førstehjælp 820 kr. 840 kr.
Juniorklub i Arden pr. måned 150 kr. 150 kr.
Juniorklub i Als pr. sæson 200 kr. 200 kr.
Juniorklub i Valsgård pr. sæson 200 kr. 200 kr.
Juniorklub i Hadsund pr. sæson 400 kr. 400 kr.
2018/2019
2019/2020
Gebyr for lån af Hadsund Svømmehal pr. time - hele svømmehallen 220 kr. 225 kr.
Gebyr for lån af Hadsund Svømmehal pr. time - store bassin
175 kr.
Gebyr for lån af Hadsund Svømmehal pr. time - lille bassin
125 kr.
Gebyr for lån af kommunale samlingssale og gymnastiksale pr. time 25 kr. 25 kr.
  2019/2020 01.08.2020
Forældre/barn - Musikalsk Legestue 690 kr. 675 kr.
Forskole - Musikalsk Grundskole 1.600 kr. 1.200 kr.
Instrumentalundervisning 2019/2020 01.08.2020
Soloundervisning 3.430 kr. 3.500 kr.
Hold 2 elever 2.175 kr. 2.220 kr.
Hold 3 elever 2.400 kr. 2.450 kr.
Hold 4-7 elever 1.490 kr. 1.520 kr.Instrumentalundervisning >25 år 2019/2020 01.08.2020
Voksenundervisning solo 4.235 kr. 4.240 kr.
Voksenundervisning hold 2 elever 2.530 kr. 2.580 kr.
Voksenundervisning hold 3 elever 2.850 kr. 2.905 kr.
  2019/2020 01.08.2020
Sammenspil 1.260 kr. 1.290 kr.Kor, orkestre m.v.

Hobro Bykor 1.775 kr. 1.810 kr.
Hobro Kammerorkester 1.775 kr. 1.810 kr.
Hørelære, teori 1.375 kr. 1.400 kr.
  2019/2020 01.08.2020
Talentklasseforløb 5.160 kr. 5.260 kr.
Talent+ 4.010 kr. 4.090 kr.
  2019/2020 01.08.2020
Leje af instrument 675 kr. 690 kr.
  2019/2020 01.08.2020
Begynder 1.205 kr. 1.230 kr.
Mellem 1.615 kr. 1.650 kr.
Videregående 2.010 kr. 2.050 kr.
  2019/2020 01.08.2020
Stjernedrys 1.600 kr. 1.640 kr.
Performance 1.750 kr. 1.785 kr.

2019/2020 01.08.2020
Spirekor 1.440 kr. 1.470 kr.
Juniorkor 1.440 kr. 1.470 kr.
Minispirekor 940 kr. 960 kr.
Junior Drengekor 1.440 kr. 1.470 kr.
  2019/2020 01.08.2020
Børn 7-14 år 1.110 kr. 1.125 kr.
Unge 15-18 år 1.110 kr. 1.125 kr.

Nøgletal

Nøgletal er informationer, der i kort og overskuelig form belyser strukturen og udviklingen i en kommune.

Nøgletal kan være

- Udgift pr. indbygger til bestemte formål, evt. pr. indbygger i relevant aldersgruppe
- Antal elever pr. klasse (klassekvotient)
- Indekstal for udvikling over årene
- Sammenligning med andre kommuner eller landsgennemsnit

Nøgletallene kan knytte sig til en række forhold

- Eksterne betingelser, som på kort sigt ikke kan påvirkes af kommunen
- Den første politik, forhold der er resultat af politiske beslutninger
- Produktivitet, forholdet mellem anvendte ressourcer og de fysiske aktiviteter/præstationer
- Effekter/resultater

Nøgletal giver sjældent hele forklaringen på et forhold, men de kan være udgangspunkt for at formulere relevante spørgsmål. Nøgletal kan medvirke til at pege på områder, hvor nærmere undersøgelser er påkrævet, samt til at se udviklingen på de enkelte områder uden at drukne i information.

Se ECO-nøgletal for Mariagerfjord Kommune.

Se Social- og Indenrigsministeriets kommunale nøgletal.

Kontakt


Inge Møller Tranekær

Økonomi, Analyse og Udbud

  •  97113096
  •  

Mette Jørgensen

Økonomi, Analyse og Udbud

  •  97113078
  •  

Opdateret 08.09.20    Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?