NyhederHendes Majestæt Dronningen besøger Mariagerfjord

Den 15. og 16. juni besøger H. M. Dronningen Mariagerfjord Kommune i forbindelse med det traditionsrige sommertogt med Kongeskibet Dannebrog.

Læs mere


To millioner til øget teamsamarbejde og tolærerordninger

Dialogmødet mellem politikere, skolebestyrelser og skoleledelser i Mariagerfjord Kommune har ført til en støtte på to millioner kroner.

Læs mere


Udsatte børn og unge får tjekket sundheden

I Mariagerfjord Kommune giver sundhedsplejerskerne udsatte børn og unge et årligt sundhedstjek. Dermed tager Mariagerfjord som den første danske kommune konsekvensen af, at udsatte børn og unge langt oftere døjer med helbredet end deres jævnaldrende kammerater.

Læs mere


Forældre, frivillige og erhvervsliv får mere indflydelse på børns læring og trivsel

Der er netop afholdt en vellykket workshop i Havbakkedistriktet. Formålet var at undersøge muligheder for et Community Center og der var mødt mange op.

Læs mere


Hostrupvej i Hobro skal renoveres

Hostrupvej i Hobro skal i 2017 igennem en stor renovering og det betyder, at strækningen fra Hadsundvej i nord til Adelgade/Hegedalsvej i syd er lukket for gennemkørende trafik fra den 14. februar 2017. Renoveringen af Hostrupvej strækker sig frem til december 2017.

Læs mere


Nytænkning, målrettet samarbejde og mentorstøtte skaber succes med at få unge fra uddannelseshjælp og i uddannelse

Mariagerfjord Kommune ligger helt i top med at få unge på uddannelseshjælp til at påbegynde en uddannelse, viser de nyeste tal fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Læs mere


Lastbilkørsel på Hegedalsvej under renovering af Hostrupvej

Udvalget for Teknik og Miljø har givet tilladelse til at virksomheden Knauf, under visse betingelser, kan køre på Hegedalsvej under renoveringen af Hostrupvej.

Læs mere


Mariagerfjord Kommunes borgere får spørgsmålet: Hvordan har du det?

3000 borgere i Mariagerfjord Kommune bliver fra 3. februar spurgt om, hvordan de har det. Det sker som led i den største landsdækkende undersøgelse af borgernes trivsel, sundhed og sygdom. Undersøgelsen er med til at udstikke kursen for kommunens sundhedstilbud.

Læs mere

Opdateret 17.05.16    Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?