Mariagerfjord Kommune vil bremse diabetes-bølgen


Nyhed publiceret 05. december 2019

Hjælp på vej til alle, der har høj risiko for at få diabetes 2

Billedtekst: John Veng, formand for Diabetesforeningen, Tommy Sørensen fra Frivilligcenter Mariagerfjord og afdelingsleder Jonna Bohlbro og ledende sygeplejerske Susanne Eidorff Rasmussen glæder sig over det nye samarbejde.

I Mariagerfjord Kommune kan du snart få et praj, hvis du er i farezonen for at udvikle diabetes. Kommunen går nemlig aktivt til værks for at stoppe den eksplosive vækst i antallet af diabetikere, som er fordoblet siden årtusindskiftet. I dag lider 235.000 danskere af diabetes 2, som er en kronisk sygdom, der ofte, men ikke altid skyldes usund livsstil.

Desuden skønner man, at yderligere 60.000 er ramt af sygdommen og hele 300.000 er i farezonen for at få den i løbet af ganske få år. Dem stiller projektet 'Diabetes-luppen' nu skarpt på. Målet er at bremse den alarmerende udvikling i den danske folkesundhed.

Diabetes over landsgennemsnittet

I Mariagerfjord Kommune ligger antallet af diabetikere over landsgennemsnittet og et forsigtigt skøn er, at der blandt kommunens 42.000 indbyggere er 2.850 personer, der løber en særlig høj risiko for at udvikle sygdommen.

Ifølge afdelingsleder Jonna Bohlbro, der er ansvarlig for kommunens forebyggende indsats, er det sund fornuft, at kommunen nu tager hånd om de borgere, der er på vej til at udvikle diabetes 2.

- Det er stort problem, at så mange ikke ved, at de løber en stor risiko for at få en kronisk sygdom, som forringer deres livskvalitet og øger risikoen for en tidlig død. De fortjener at få ren besked, og vi vil stå klar med et tilbud om hjælp til en sundere livsstil, siger Jonna Bohlbro.

Diabetesforeningen bakker op

Den lokale formand for Diabetesforeningen John Veng er glad for det nye projekt:

- Diabetes er ikke kun et problem for den enkelte. Det er også en folkesygdom, som koster samfundet dyrt. På landsplan har udgifterne rundet 30 mia. kr. og udviklingen ser ud til at fortsætte. Vi forventer, at der vil være hele 460.000 diabetikere om blot ti år, så det er godt, at vi nu sammen tager hånd om problemet, siger formanden.

Ansatte skal spotte borgerne

Det er blandt andet sagsbehandlere på jobcentret, bostøttemedarbejdere og sundhedspersonale, der skal spotte borgere, som er i risikogruppen og henvise dem til en screening. En diabetessygeplejerske foretager screeningen. Der er ofte tale om personer, som har en usund livsstil med for meget mad og drikke og for lidt motion.

Borgeren bliver anbefalet at søge egen læge, hvis screeningen tyder på, at diabetes 2 er på spil. Viser den, at borgeren er i overhængende risiko for at udvikle sygdommen, får borgeren et tilbud om et forebyggende forløb, som skal bremse sygdommens fremmarch.

Frivillige skal undervise

Det er frivillige, der selv har sygdommen inde på livet, som skal varetage forløbet. De ved nemlig, hvordan det er at leve med diabetes og kan være gode rollemodeller. Her hjælper Frivilligcenter Mariagerfjord med at skaffe frivillige, som har tid og lyst til at varetage opgaven.

- Kommune og borgere skal spille mere sammen, hvis vi skal få succes med at bremse diabetes-bølgen. Derfor påtager vi os opgaven med at bistå kommunen med at finde nogle frivillige, der kan være rollemodeller i forløbet, siger leder af Frivilligcenter Mariagerfjord Tommy Sørensen.

Diabetes-luppen er et projekt, som foregår i et samarbejde mellem Mariagerfjord Kommune, Diabetesforeningen og Frivilligcenter Mariagerfjord. Projektet er baseret på puljemidler fra Sundhedsstyrelsen på i alt ca. 800.000 kr.

Kontaktinformation

Afdelingsleder Jonna Bohlbro, Mariagerfjord Kommune, tlf. 30 69 52 13.
Frivilligcenterleder Tommy Sørensen, Frivilligcenter Mariagerfjord, tlf. 60 78 95 10.
Formand John Veng, Diabetesforeningen Mariagerfjord, tlf. 42 42 95 60.
Projektleder for Diabetesluppen, Anders Ring, tlf. 61 36 59 82.

Opdateret 05.12.19    Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?