Årets Ildsjæl


Hvert år kan borgere indstille kandidater til Årets Ildsjæl i landsbyerne. Vinderen kåres på Landdistrikternes Årsmøde i februar.

Landdistriktsrådet kårer hvert år - i forbindelse med årsmødet - "Årets ildsjæl i landsbyerne". Prisen gives til en landsby, en lokalforening, en gruppe af personer eller en enkeltperson, der det forudgående år har ydet en særlig indsats, der har gjort en forskel i lokalområdet eller på tværs af flere af kommunens lokalområder. 
Prisen skal medvirke til at påskønne en ekstraordinær indsats i en eller flere landsbyer, og anspore til en fortsat indsats.
Med prisen følger et kunstværk samt en check på 5.000 kr.

Foreninger og enkeltpersoner kan senest 16. november fremsende indstillinger til Landdistriktsrådet.
Landdistriktsrådet nedsætter et indstillingsudvalg bestående af 3 medlemmer, der foretager en vurdering af de indkomne ansøgninger, og foretager indstilling til Landdsitriktsrådet.
Landdistriktsrådet udpeger på møde i december ”årets landsbyildsjæl”

Gå til indstillingsskema.
Indstillingsskema udfyldes indsendes senest 16. nov. Kl. 12.00.
 

Tidligere prisvindere:

2017: René Larsen, Møldrup
2016: Kurt Rytter Andersen, Astrup
2015: Bente Hansen, Oue
2014: Flemming Rasmussen, Glenstrup
2013: Orla Jørgensen, Veddum
2012: Bestyrelsen, Mariagerfjord Idrætsskole, Onsild
2011: Carsten Wraa Andersen, Døstrup

Kontakt


Jens Maarup Lykke

Kultur- og Fritid

  •  97113505
  •  

Opdateret 09.10.18    Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?