Forsamlingshuse


Mariagerfjord Kommune har 23 forskellige forsamlingshuse, der er geografisk fordelt i hele kommunen. Forsamlingshusene er selvejende foreninger, og modtager kun et symbolsk tilskud fra kommunen.

Aktivitets- og kulturcentre i landsbyerne

Forsamlingshusene anvendes meget forskelligt, både til borgerudlån til fester m.v., forskellige sociale arrangementer, som høstfest, fastelavn, café, fællesspisning og også til holdundervisning i fx dans og yoga.

Forsamlingshusene er organiseret i Forsamlingshusenes Samråd, der bl.a. varetager dialogen med kommunen.

Referater og andet findes under Forsamlingshusenes Samråd.

Få mere at vide om Forsamlingshusene

Mariagerfjord Kommune udbyder en fast årlig pulje til projekter i kommunens 23 forsamlingshuse. Puljen fordeles efter en urafstemning blandt alle husenes bestyrelser.
Formålet med puljen er primært at understøtte energibesparende initiativer i Forsamlingshusene.

Der er frist for at søge puljen hvert år i slutningen af marts/starten af april.

Læs mere om puljen.

Gå til klarmeldingsskema.

Gå til ansøgningsskema.

Se oversigt over fordeling af projektmidler 2007-2019

Oversigtskort og adresser på forsamlingshuse i Mariagerfjord Kommune.

På fritidsportalen kan du finde kontaktoplysninger, hjemmeside med mere på de enkelte forsamlingshuse. Se mere her.

Forsamlingshusenes Samråd

Alle godkendte forsamlingshuse i Mariagerfjord Kommune er medlem af samrådet, der mødes en gang årligt. Formålet med samrådet er bl.a.:

  • at varetage forsamlingshusenes fælles interesser
  • at fordele kommunale midler til forsamlingshusene
  • at være talerør i forhold til det kommunale system

Referat fra møde i Hem Forsamlingshus d. 21. maj 2019

Referat fra møde i Hedens Forsamlingshus d. 17. maj 2018

Referat fra møde i Snæbum Forsamlingshus d. 26. oktober 2017

Referat fra møde i Sem Forsamlingshus d. 23. maj 2017

Forretningsudvalg

Samrådet har valgt et forretningsudvalg (valgt for ét år ad gangen). Forretningsudvalget består af flg.:
 
Birgitte Buus - Helberskov Forsamlingshus - birgitte@buus.mail.dk - 24694525
 
Eva Friborg - True Forsamlingshus - eva.friborg@gmail.com - 24216446

Foreningen af Danske Forsamlingshuse

Foreningen har til formål at varetage de danske forsamlingshuses interesser, bl.a. i forhold til:

  • Folketing og regering
  • Øvrige offentlige myndigheder
  • Organisationer og landsforeninger
  • Firmaer der betjener forsamlingshusene
  • Desuden er det foreningens opgave at styrke forsamlingshusenes proffilering i offentligheden og i medierne. Foreningens opgave er at være det fælles talerør for forsamlingshusene.

Alle forsamlingshuse kan søge medlemskab.

Lokalafdelinger

Foreningen har desuden lokalafdelinger i landets regioner.
Læs mere her.

Mariagerfjord Kommune har formandsskabet i den nordjyske afdeling i form af Kim Knudsen - kim_knudsen@post.tele.dk

Kontakt


Annika Johansen

Kultur- og Fritid

  •  97113507
  •  

Opdateret 18.06.19    Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?