Landdistriktsråd


Rådet består af ti medlemmer. Otte medlemmer er udpeget fra de fire områderåd (Vest, Nord, Øst, Syd), der stort set svarer til de gamle kommuneområder. Desuden er der udpeget to repræsentanter fra Byrådet. Fagenheden for Kultur og Fritid varetager sekretariatsopgaven. Landdistriktsrådet mødes ca. seks gange pr. år og afholder et årsmøde i januar måned.

Formålet med Landdistriktsrådet:

  • At medvirke til at skabe en tættere dialog mellem landsbyerne og byområderne i Mariagerfjord Kommune, til fælles gavn for kommunens forsatte vækst.
  • At medvirke til at igangsætte projekter mhp. udvikling af landdistrikterne i kommunen.
  • At skabe et forum, således at landsbyen og dens foreninger gennem det lokalråd kan kanalisere ønsker og forslag til de kommunale beslutningstagere.
  • At understøtte landsbyernes fortsatte udvikling og derved medvirke til en øget tilflytning til såvel landsbyen som kommunen generelt
  • At være katalysator for og at medvirke til et tættere samarbejde mellem Landsbyerne og Kommunen på tværs af de forskellige foreninger og interesseorganisationer i de enkelte landsbyer
  • At træffe beslutning om anvendelse af den kommunale bevilling til landdistrikterne.

Hvert år støtter Landdistriktsrådets Projektpulje en lang række større eller mindre projekter i landsbyerne. Puljen udbydes hvert år til landsbyerne med ansøgningsfrist i starten af april.

Få mere at vide om LanddistriktsrådetLanddistriktsrådet afholder mellem 5-6 årlige møder.

Herunder findes referater fra årets møder.

Referater 2017 

7. december, Hadsund Syd

29. august, Veddum

19. juni, Rold

24. april, Mariager Rådhus 

2. marts, Snæbum Forsamlingshus 

 

 

Referater 2016:

1. december, Bramslevgaard

31. oktober i Brøndum Forsamlingshus

8. september i Vester Tørslev

15. juni, i Hobro Golfklub

20. april i Mariager

3. marts i Helberskov

Herudover afholdes et stort Årsmøde mandag d. 30. januar i Øster Hurup, hvor repræsentanter fra landdistrikterne, politikere, oplægsholdere og andet godtfolk mødes med fokus på udvikling af landdistrikterne.

Landdistriktsrådets Årsmøde 2018

Landdistriktsrådet afholder årsmøde torsdag 1. februar kl. 17.00-21.00 i Døstrup Forsamlingshus, Døstrupvej 114, 9500 Hobro.

Temaet er ”Mere liv i landsbyerne – hvordan fjerner vi knasterne?”

Formålet med årsmødet er at sætte fokus på landsbyernes vilkår gennem oplæg og debat. Desuden overrækkes prisen til årets ildsjæl, og der krydres med lidt god mad og underholdning.

Mødet er gratis, men tilmelding senest 26. januar kl. 12.00.

Se programmet her: Program

Tilmelding: Tilmelding

Kontakt


Jens Lykke

Kultur og Fritid

  •  97113505
  •  

Opdateret 14.08.17    Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?