Landdistriktsråd


Rådet består af ti medlemmer. Otte medlemmer er udpeget fra de fire områderåd (Vest, Nord, Øst, Syd), der stort set svarer til de gamle kommuneområder. Desuden er der udpeget to repræsentanter fra Byrådet. Fagenheden for Kultur og Fritid varetager sekretariatsopgaven. Landdistriktsrådet mødes ca. seks gange pr. år og afholder et årsmøde i januar måned.

Formålet med Landdistriktsrådet:

 • At medvirke til at skabe en tættere dialog mellem landsbyerne og byområderne i Mariagerfjord Kommune, til fælles gavn for kommunens forsatte vækst.
 • At medvirke til at igangsætte projekter mhp. udvikling af landdistrikterne i kommunen.
 • At skabe et forum, således at landsbyen og dens foreninger gennem det lokalråd kan kanalisere ønsker og forslag til de kommunale beslutningstagere.
 • At understøtte landsbyernes fortsatte udvikling og derved medvirke til en øget tilflytning til såvel landsbyen som kommunen generelt
 • At være katalysator for og at medvirke til et tættere samarbejde mellem Landsbyerne og Kommunen på tværs af de forskellige foreninger og interesseorganisationer i de enkelte landsbyer
 • At træffe beslutning om anvendelse af den kommunale bevilling til landdistrikterne.

Hvert år støtter Landdistriktsrådets Projektpulje en lang række større eller mindre projekter i landsbyerne. Puljen udbydes hvert år til landsbyerne med ansøgningsfrist i starten af april.

Få mere at vide om LanddistriktsrådetLanddistriktsrådet afholder mellem 5-6 årlige møder.

Herunder findes referater fra årets møder.

Referater 2017 

2. marts, Snæbum Forsamlingshus 

24. april, Mariager Rådhus

19. juni, Rold

29. august, Veddum

Referater 2016:

1. december, Bramslevgaard

31. oktober i Brøndum Forsamlingshus

8. september i Vester Tørslev

15. juni, i Hobro Golfklub

20. april i Mariager

3. marts i Helberskov

Herudover afholdes et stort Årsmøde mandag d. 30. januar i Øster Hurup, hvor repræsentanter fra landdistrikterne, politikere, oplægsholdere og andet godtfolk mødes med fokus på udvikling af landdistrikterne.

Landdistrikternes Årsmøde fandt sted mandag den 30. januar 2017 i Multihuset, Øster Hurup.
Traditionen tro var det gratis at deltage og der blev budt på mad, kaffe og underholdning og dertil oplæg og debat med fokus på udvikling af landdistrikterne.

 • Temaet for årets møde: Naturen og Landsbyen
 • Årsmødet er åbent for alle med interesse i eller tilknytning til landdistrikterne i Mariagerfjord Kommune
 • Kåring af Årets Ildsjæl

 

Oplæg fra aftenen

 

Opdateret 14.08.17    Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?    

Kontakt


Jens Lykke

Kultur og Fritid

 •  97113505
 •