Landdistriktsråd


Rådet består af ti medlemmer. Otte medlemmer er udpeget fra de fire områderåd (vest, nord, øst, syd), der stort set svarer til tidligere kommuneområder. Desuden er der udpeget to repræsentanter fra Byrådet. Fagenheden for Kultur og Fritid varetager sekretariatsopgaven. Landdistriktsrådet mødes ca. seks gange pr. år og afholder et årsmøde i januar måned.

Formålet med Landdistriktsrådet:

  • At medvirke til at skabe en tættere dialog mellem landsbyerne og byområderne i Mariagerfjord Kommune, til fælles gavn for kommunens forsatte vækst.
  • At medvirke til at igangsætte projekter mhp. udvikling af landdistrikterne i kommunen.
  • At skabe et forum, således at landsbyen og dens foreninger gennem det lokalråd kan kanalisere ønsker og forslag til de kommunale beslutningstagere.
  • At understøtte landsbyernes fortsatte udvikling og derved medvirke til en øget tilflytning til såvel landsbyen som kommunen generelt
  • At være katalysator for og at medvirke til et tættere samarbejde mellem Landsbyerne og Kommunen på tværs af de forskellige foreninger og interesseorganisationer i de enkelte landsbyer
  • At træffe beslutning om anvendelse af den kommunale bevilling til landdistrikterne.

Hvert år støtter Landdistriktsrådets Projektpulje en lang række større eller mindre projekter i landsbyerne. Puljen udbydes hvert år til landsbyerne med ansøgningsfrist i starten af april.

Midlertidigt udvalg med fokus på landdistrikterne

Byrådet har besluttet, at der nedsættes et § 17, stk. 4-udvalg med fokus på landdistriktsområdet, som afsæt til revision af kommunens politik på området. 

Kommisorium - § 17, stk. 4-udvalg

Tidsplan - § 17, stk. 4-udvalg

Få mere at vide om Landdistriktsrådet

Kontakt


Jens Maarup Lykke

Direktørområde - Administrationscenter

  •  97113505
  •  

Jonathan Marc V Linnemann

Kultur- og Fritid

  •  97113511
  •  

Opdateret 22.09.21    Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?    

Relateret indhold