Lokalområder


Mariagerfjord Kommunes landdistrikter er inddelt i en række lokalområder.

Hvad er et lokalområde?

Et lokalområde kan rumme en eller flere landsbyer med det naturlige opland, der er tilknyttet. Afgrænsningen mellem de enkelte områder er defineret af kommunen i samarbejde med Landdistriktsrådet.
Opdelingen er dynamisk, da der over tid er sker forskellige justeringer, enten i form af sammenlægning af områder eller i form af en fornyet afgrænsning, blandet andet begrundet i lokale ønsker.

Lokalområderne definerer suverænt hvordan man ønsker at organisere sig. I nogle områder er det en borgerforening, der er den samlende kraft, mens man andre steder har etableret lokalråd eller landsbylaug. I enkelte tilfælde er der sammenfald mellem lokalråd og forsamlingshusets bestyrelse.

Se et oversigtskort over lokalområderne her.

Områderåd

Hvert område udpeger en kontaktperson, der fungerer som bindeled til de fire områderåd (øst, syd, vest, nord). Desuden er lokalområdets kontaktperson den person, der formidler projektansøgninger m.v. til landdistriktsrådets projektpulje.

Få mere at vide om Områderådene

Som et bindeled mellem lokalrådene i de enkelte landsbyer og kommunens landdistriktsråd er der etableret fire områderåd.
Rådene er sammensat af en repræsentant fra hvert lokalråd og områderne følger kommunegrænserne fra før kommunalreformen i 2007.

Områderådets opgaver er:

  • At fungere som bindeled mellem Landdistriktsråd og lokalråd
  • At drøfte problemstillinger, der har områdespecifik karakter
  • At vælge 2 repræsentanter til kommunens Landdistriktsråd

Områderådene mødes 1-3 gange årligt.

Se kontaktoplysninger under Landdistriktsråd.

Kontakt


Jens Maarup Lykke

Kultur- og Fritid

  •  97113505
  •  

Opdateret 29.10.20    Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?