§17.4 udvalg - Landdistrikter


Byrådet har besluttet, at der nedsættes et §17.4-udvalg med fokus på landdistrikterne, som afsæt til revision af kommunens politik på området.

§17.4-udvalg med fokus på landdistrikter

I perioden april - november 2019 har Byrådet haft et såkaldt §17.4.udvalg til at pege på anbefalinger vedrørende landdistriktsudviklingen i Mariagerfjord Kommune. Udvalget har bestået af politikere, embedsfolk, repræsentanter fra råd og interessegrupper m.v., og har undervejs haft mulighed for at invitere eksperter og borgere ombord i drøftelserne. Der har været afhold seks møder.

Udvalget præsenterede sine fire overordnede anbefalinger og 21 delanbefalinger for Byrådet d. 28. november 2019, hvorefter der skal udarbejdes en revideret landdistriktspolitik og strategi. Politikken forventes godkendt af Byrådet i marts/april 2020. 

Læs mere om udvalgets arbejde og anbefalinger: 

Kontakt


Jonathan Marc V Linnemann

Kultur- og Fritid

  •  97113511
  •  

Opdateret 26.10.21    Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?