VAKS-projektet i landdistrikterne


VAKS-projektet hjælper frivillige i landdistrikterne med en række praktiske opgaver.

VAKS i landdistrikterne

Opgaverne vil typisk være i tilknytning til vedligehold, mindre renovering m.v. af klubhuse, forsamlingshuse, bålpladser, branddamme m.v.

I landdistrikterne skal kontakten til VAKS-teamet foregå gennem landdistriktsrådets kontaktpersoner i de otte serviceområder.

Serviceområderne er inddelt i:
1. Hvilsom, Snæbum, Brøndum, Hørby   (Kim Knudsen – 20132272 - kim_knudsen@post.tele.dk)
2. Hvornum, Nr.Onsild, Sdr. Onsild, Handest/Holmgaarde/Glenstrup, Skjellerup (Flemming Rasmussen – 22528905 - kridtvejen@hotmail.com)
3. Døstrup, Vebbestrup, Rold, Øster Doense, Valsgaard (Arne Nielsen – 98561152 -  sp@ettevej2.dk)
4. Møldrup, Astrup, Rostrup, Oue, Kielstrup/Stinesminde (Leif Haagen Jensen – 29280930 - leifhaagenjensen@gmail.com)
5. Vester Tørslev, True/Svenstrup, Hem/Sem/Skrødstrup, Hou (Per Edgar Jørgensen – 26788520 -  peredgar2@gmail.dk)
6. Assens, Norup, Ajstrup/Lystrup (Peter Mikkelsen – 60883294 - pm@tradium.dk)
7. Vive, Glerup, Visborg, Skelund/Veddum (Jens Cæsar Jensen – 98585824 - caesar.jensen@mail.dk)
8. Øster Hurup, Als, Helberskov (Birgitte Buus – 24694525 - birgitte@buus.mail.dk)

Hvert serviceområde afholder et prioriteringsmøde, hvor man på tværs foretager en prioritering af områdets større opgaver. 

Det er VAKS-temaets koordinatorer, der afgør om opgaven ligger inden for rammerne for VAKS-projektet. 

Opgaverne må ikke være:
Driftsopgaver, fx pleje af udvalgte grønne arealer i henhold til plejeplan for sportsarealer m.v., vedligeholdelse af offentlige veje, p-pladser m.v., vedligeholdelse af gadebelysning m.v.
- Pleje af borgernes private arealer (hække, plæner, bygninger m.v.)
- Opgaver der kan fremstå som konkurrenceforvridende i forhold til private aktører

VAKS-projektet er et samarbejde mellem Jobcentret og Park og Trafik i Mariagerfjord Kommune. Projektets formål er at give et meningsfuldt arbejde til unge kontantshjælpsmodtagere. 

Kontakt


Jens Lykke

Kultur og Fritid

  •  97113505
  •  

Opdateret 23.01.18    Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?