Mariager


Mariager er vokset frem omkring klosteret, og byens mange historiske træk er stadig meget fremtrædende i bybilledet. Mariagers borgere er stolte af deres by, og det er lokale ildsjæle og erhvervsdrivende, der står bag byens certificering som Cittaslow-by. Det er en by, hvor det gode liv, lokale produkter, historie og bæredygtighed er i fokus.

Stærk kulturarv og idyllisk sjæl

Mariager orienterer sig i særlig grad mod syd og fungerer som en del af oplandet til Randers og Aarhus.

Vi vil udvikle Mariager som ramme om det gode, langsomme liv

Mariager rummer mange fællesskaber og stærke interesser. Det er byen, som beskrives som Rosernes by, den historiske by, skolebyen, Cittaslow osv. Mariager har mange ressourcestærke borgere, det faglige niveau i skolen er højt, og byen rummer mange jobmuligheder. Det er en styrke og et stort potentiale, der bidrager til at brande byen positivt. De ressourcestærke borgere kan i sig selv være en udfordring for sammenhængskraften i byen, da der er mange ildsjæle med mange gode idéer. Det betyder også, at der til tider kan opstå modsatrettede interesser. Cittaslow som organisatorisk ramme og fællesnævner rummer potentialet til at skabe og sikre sammenhængen i Mariagers udvikling.

Cittaslows elhedsorienterede fokus på (livs)kvalitet og bæredygtighed er eksempelvis emner, der er fælles for den veluddannede befolkning, pinsekirken og miljøet omkring klosteret. 
Det handler om at udvikle samarbejdet i Mariager. Det er derfor oplagt at videreudvikle Cittaslow som en fælles ramme om den sociale såvel som fysiske sammenhængskraft i Mariager - og som en invitation til øget samarbejde mellem byens stærke fællesskaber.

Kvalitetsbevidsthed som identitet

Mariager har en charmerende bykerne, som tiltrækker både besøgende og borgere, der ønsker at leve det gode, langsomme liv i historiske rammer nær naturen og fjorden. Byens udbygning har dog medført en strukturelt usammenhængende by. Gennem udviklingen af byens nye kvarterer er den særlige identitet blevet mindre tydelig. Mariagers identitetsfulde kerne er således i risiko for at blive en tidslomme fra de gode, gamle dage i en mindre karakterfuld boligby. Hele Mariager skal udvikles med øje for kvalitet. Vi skal sikre, at kvaliteterne i den karakterfulde bymidte og beliggenheden ved fjorden er synlige og mærkbare i hele byen.

Kvalitet skal også afspejle byens tilbud. Mariagers specialbutikker har eksempelvis stadig mange loyale kunder, der rejser langt for at få kvaliteten og oplevelsen, som byen står for. Det er vigtigt, at byen fremadrettet dyrker og forstærker dette image. Måske skal Mariager i fremtiden - og lidt provokatorisk - brandes som ”Danmarks eksklusive indkøbsby”, hvor man får en unik kombination af høj kvalitet, personlig betjening og et stærkt bymiljø, der står i kontrast til mange andre steders fokus på discount.

Vi vil gøre fjorden tilgængelig

Mariager er placeret ud til Danmarks smukkeste fjord, men adgangen fra byen til fjorden er begrænset. Havnen vil være et trækplaster for Mariager i fremtiden. Det er vi allerede i gang med at realisere. Det er derfor vigtigt at styrke linket mellem byen og havnen, så byens og havnens kvaliteter bliver bundet sammen. Fremadrettet handler det om at binde byen, havnen og fjorden sammen, men også at indarbejde fjorden i fortællingen om den gode, langsomme by med attraktive muligheder for ophold og rekreation. Dette kunne f.eks. være en sandstrand, der vil supplere Saltcenterets nuværende og kommende aktiviteter ved fjorden med shelters og fjordaktiviteter.

Vi vil formidle byens oplevelsestilbud

Mariager er en ressourcestærk by med et solidt fundament for at bygge videre på byens fortælling. Byen har en rig kulturarv, der gennem klar og målrettet formidling skal gøres endnu mere synlig og tilgængelig for byens borgere og turister. Gerne en formidling, der indeholder mange niveauer fra fysisk skiltning, der guider folk igennem byens historie til en branding af byens oplevelser, der sælger byen som færdige oplevelsespakker. Mariager har også en række attraktioner, som særligt tiltrækker turister. Eksempelvis kommer der rigtig mange turister til byen i forbindelse med Summer Camp; der er musik, god stemning og en masse arrangementer, og beliggenheden ved vand gør det oplagt at anlægge en offentligt tilgængelig strand. Mariager bør styrke arrangementer og tiltag, der er til gavn for turister samtidigt med, at de gør byen aktuel for og samler dens borgere.

Mariager - handlingsforslag

  • Vi vil bidrage til, at Cittaslow synliggøres og udvikles som ramme for koordinering og samarbejde i Mariager. Vi vil som kommune gerne være med som én af spillerne i samarbejdet, og vi vil gerne bidrage til at facilitere samarbejdet og sikre bredden i det.
  • Vi vil bidrage til, at forbindelserne mellem havnen/fjorden og byen bliver styrket.
  • Vi vil udvikle byens særlige kvaliteter, så Cittaslow bliver nærværende i hele byen. Vi vil udvikle med kvalitet, og vi vil, både gennem en omhyggelig planlægning og gennem et tæt samarbejde med byens borgere og fællesskaber, arbejde for byens udvikling.

Opdateret 22.09.20    Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?    

Relateret indhold