Sbsys dagsorden preview

Tillægsdagsorden til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 7. maj 2019 kl. 18:00 i Specialenheden, Sverigesvej 3, Hadsund
 

 

Pkt.Tekst
Åbne dagsordenspunkter
1Økonomivurdering pr. 31.03.2019
Lukkede dagsordenspunkter

Åbne dagsordenspunkter

00.32.00-S00-1-19

1. Økonomivurdering pr. 31.03.2019

Forventet sagsgang

BF, ØK, BY.

Anledning

I henhold til Mariagerfjord Kommunes økonomistyringsprincipper 2018-2022 skal der for de enkelte fagudvalg aflægges økonomivurdering pr. 31. marts 2019 til endelig godkendelse i Byrådet 23. maj 2019.

Indstilling

Direktøren for Børn og Familie indstiller til Byrådet:

  1. At økonomivurderingen pr. 31. marts 2019 indstilles godkendt.
  2. At økonomien følges tæt hen mod den ordinære Økonomivurdering pr. 30. september 2019.

Sagsfremstilling

Økonomi har i samarbejde med fag- og centercheferne udarbejdet økonomivurdering for Børn og Familie pr. 31. marts 2019.  

I vedlagte bilag findes en mere detaljeret gennemgang af områderne. 

Økonomi

Økonomivurderingen pr. 31. marts 2019 på Familie viser udfordringer på budgetrammen vedrørende Kontante ydelser under

specialrådgivning for børn samt Specialpædagogisk bistand til voksne. Dagtilbud viser udfordringer på

Sprogstøtte og mindre udgifter til pædagogisk grunduddannelse. På skoleområdet kan der konstateres

markante mindre udgifter på demografi- og ressourcetildelingskontoen og merudgifter til

modtageklasser.

Beslutning 

Lukkede dagsordenspunkter