Sbsys dagsorden preview

Tillægsdagsorden til mødet i Byrådet den 10. oktober 2019 kl. 18:00 i 1. behandling af budget - Byrådssalen, Hadsund Rådhus
 

 

Pkt.Tekst
Åbne dagsordenspunkter
171Indkaldelse af stedfortræder for Jens-Henrik Kirk (C)
Lukkede dagsordenspunkter

Åbne dagsordenspunkter

00.01.00-A30-2-19

171. Indkaldelse af stedfortræder for Jens-Henrik Kirk (C)

Forventet sagsgang

BY

Anledning

Jens-Henrik Kirk har, grundet ferie, meldt forfald til Byrådets møde 10. oktober 2019.

I henhold til styrelsesloven og kommunens styrelsesvedtægt, skal borgmesteren indkalde en stedfortræder, når et medlem af byrådet har lovligt forfald fra et møde i byrådet, uanset med hvilken varighed medlemmet har forfald.

Hvis medlemmets forfald er af lovlig karakter, skal der indkaldes en stedfortræder.

Byrådet forelægges indkaldelse af 1. stedfortræder på Det Konservative Folkepartis kandidatliste, Jytte Birkkjær, til godkendelse.

Indstilling

Borgmesteren indstiller til Byrådet:

1. At indkaldelse af stedfortræder Jytte Birkkjær (C) godkendes.

Sagsfremstilling

I henhold til styrelseslovens § 15, stk. 4, er det Byrådet, som træffer beslutning om, hvorvidt der er tale om lovligt forfald, som jf. styrelseslovens § 15, stk. 2 betegnes som fravær som følge af helbredstilstand, graviditet, barsel/adoption, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende. 'Ferie' falder ind under 'eller lignende'.

Jf. kandidatlisten fra kommunalvalget i 2017, er Jytte Birkkjær 1. stedfortræder på Det Konservative Folkepartis liste. Jytte Birkkjær er indkaldt til Byrådets møde 10. oktober 2019.

Beslutning 

Lukkede dagsordenspunkter