Sbsys dagsorden preview

Referat til mødet i Udvalget for Teknik og Miljø den 11. januar 2021 kl. 15:15 i WebEx
  

 

Pkt.Tekst
Åbne dagsordenspunkter
Lukkede dagsordenspunkter
21Nedlæggelse af vejareal til privat parkering

Åbne dagsordenspunkter

Lukkede dagsordenspunkter

05.01.11-G14-1-21

21. Nedlæggelse af vejareal til privat parkering

Beslutning

Ad 1 og 3: Godkendt

Ad 2: Indstilles godkendt.