Sbsys dagsorden preview

Referat til mødet i Økonomiudvalget den 28. maj 2020 kl. 17:30 i Loungen, DS Arena, Amerikavej 9A, Hobro
  

 

Pkt.Tekst
Åbne dagsordenspunkter
128Godkendelse af dagsorden
129Ansættelse af kommunaldirektør
Lukkede dagsordenspunkter
130Underskriftsark
131Evtuelt køb af ejendom

Åbne dagsordenspunkter

85.02.02-G01-8-17

128. Godkendelse af dagsorden

Forventet sagsgang

ØK

Anledning

Godkendelse af dagsorden.

Indstilling

Borgmesteren indstiller til Økonomiudvalget:

1. At Økonomiudvalget godkender dagsordenen.

Beslutning

Godkendt.

 

81.03.00-G01-6650-20

129. Ansættelse af kommunaldirektør

Forventet sagsgang

ØK, BY

Anledning

Stillingen som kommunaldirektør i Mariagerfjord Kommune har været i opslag med ansøgningsfrist 7. maj 2020.

Indstillingsudvalget har gennemført ansættelsesprocessen og kandidat til ny kommunaldirektør for Mariagerfjord Kommune skal godkendes i Byrådet.

Indstilling

Borgmesteren indstiller til Økonomiudvalget:

1. At Økonomiudvalget indstiller ansættelse af Anne Velling Christiansen til ny kommunaldirektør i Mariagerfjord Kommune til godkendelse i Byrådet.

2. At Anne Velling Christiansen ansættes på kontraktvilkår med en løn svarende til kr. 1.566.013 eksklusiv pension

Sagsfremstilling

Indstillingsudvalget har gennemført ansættelsesprocessen med bistand fra konsulenthuset Mercuri Urval.  

På baggrund af ansættelsesprocessen har borgmesteren, som formand for indstillingsudvalget foreslået Økonomiudvalget, at indstille (navnet foreligger på mødet) til ansættelse som kommunaldirektør i Mariagerfjord Kommune.

Økonomiudvalget har efter kompetenceplanen indstillingsretten ved ansættelse af kommunaldirektør. Byrådet har beslutningskompetencen.

Økonomi

Løn til kommunaldirektør fastsættes i henhold til aftale om aflønning af chefer og udgør årligt kr. 1.305.011. Hertil kommer kontrakttillæg på 20% samt pensionsudgift på 20,17% - i alt kr. 1.881.878.

Øvrige lønomkostninger som atp, særlig feriegodtgørelse mv. er ikke medregnet heri.

Beslutning

Ad 1.) Indstilles godkendt.

Ad 2.) Indstilles godkendt.

 

Lukkede dagsordenspunkter

00.22.00-P35-5-19

130. Underskriftsark

 

82.01.00-G10-1-20

131. Evtuelt køb af ejendom