Sbsys dagsorden preview

Referat til mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 24. juni 2021 kl. 16:30 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus, Himmerlandsgade 9 - Ekstraordinært udvalgsmøde
  

 

Pkt.Tekst
Åbne dagsordenspunkter
73Godkendelse af dagsorden
74Høring af Aalborg Kommunes sundhedsberedskabsplan
75Underskriftsark
Lukkede dagsordenspunkter

Åbne dagsordenspunkter

85.02.02-G01-3-17

73. Godkendelse af dagsorden

Forventet sagsgang

SO

Beslutning

Godkendt.

 

29.00.00-P16-1-14

74. Høring af Aalborg Kommunes sundhedsberedskabsplan

Forventet sagsgang

ØK, SO, BY

Anledning

Aalborg Kommune har sendt deres Sundhedsberedskabsplan i høring ved nabokommuner. Byrådet skal i denne sag afgive høringssvar til planen.

Indstilling

Direktøren for Velfærd indstiller til Byrådet:

1. At høringssvar til Aalborg Kommunes Sundhedsberedskabsplan godkendes.

Økonomiudvalget, 16. juni 2021, pkt. 166:

Indstilles godkendt under forudsætning af godkendelse i Udvalget for Sundhed og Omsorg.

Fraværende: Casper Hedegaard (B) og Henrik Sloth (V)

Sagsfremstilling

Sundhedsberedskabsplanen er udarbejdet med afsæt i Sundhedsstyrelsens skabelon for en kommunal sundhedsberedskabsplan.

Fremsendte sundhedsberedskabsplan indeholder alene krisestyringsorganiseringen af Aalborg Kommunes sundhedsberedskab og ikke den operative del, som udarbejdes med eksterne og interne samarbejdspartnere. Det gælder eksempelvis plan for psykosocialt beredskab, planer for pandemi, modtagelse af ekstraordinært udskrevne patienter og kapacitetsudvidelse.

Erfaringerne fra sundhedsberedskabet vedrørende Covid-19-pandemien vil blive inddraget i udarbejdelse og justering af den operative del af sundhedsberedskabsplanen.

Administrationen har udarbejdet et forslag til høringssvar.

Aalborg Kommunes Sundhedsberedskabsplan, følgebrev samt udkast til høringssvar er vedhæftet som bilag.

Beslutning

Godkendt.

 

00.22.00-P35-6-20

75. Underskriftsark

Forventet sagsgang

SO

Sagsfremstilling

Alle tilstedeværende udvalgsmedlemmer skal skrive under på protokollen ved at trykke på den grønne 'Godkend' knap i FirstAgenda.

Beslutning

Mødet sluttede kl. 16.45.

 

Lukkede dagsordenspunkter