Sbsys dagsorden preview

Tillægsdagsorden til mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 1. marts 2021 kl. 16:00 i WEBEX
  

 

Pkt.Tekst
Åbne dagsordenspunkter
35Regnskab 2020 - Udvalget for Sundhed og Omsorg
Lukkede dagsordenspunkter
36Køb af ejendom

Åbne dagsordenspunkter

00.32.00-S00-13-20

35. Regnskab 2020 - Udvalget for Sundhed og Omsorg

Forventet sagsgang

SO, ØK, BY

Anledning

Ifølge lov om kommunernes styrelse skal årsregnskabet i fornødent omfang være ledsaget af bemærkninger.

Regnskab 2020 med bemærkninger behandles i samtlige stående udvalg ved regnskabets afslutning. Regnskab og bemærkninger kan herefter blive sendt til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

Indstilling

Direktøren for Velfærd indstiller til Byrådet:

1. At bemærkninger for 2020 godkendes.

Sagsfremstilling

For at følge tidsplanen for afslutning af regnskabet i Mariagerfjord Kommune skal årsregnskabet behandles i Økonomiudvalget 17. marts 2021 og Byrådet 25. marts 2021.

Inden da skal regnskaberne behandles i de stående udvalg.

Her er regnskabet 2020 for Udvalget for Sundhed og Omsorg:

Beløb i hele 1.000 kr.Oprindeligt budgetKorrigeret budgetRegnskabAfvigelse
DRIFT    
Handicap221.748 245.887245.024863
Sundhed og Ældre653.209669.703655.83013.873
Drift i alt Sundhed og Omsorg874.957 915.590 900.85414.736

 

Beløb i hele 1.000 kr.Oprindeligt budgetKorrigeret budgetRegnskabAfvigelse
ANLÆG    
Handicap1.175 1.5321.375157
Sundhed og Ældre5002.4335721.861
Anlæg i alt Sundhed og Omsorg 1.6753.9651.9472.018

 

*) I møde den 10. februar 2021 har Økonomiudvalget godkendt driftsoverførsler på 14,275 mio. kr. og anlægsoverførsler på 2,018 mio. kr. på politikområderne Handicap, Ældre og Sundhed. Byrådet forventes at godkende drifts- og anlægsoverførslerne i møde den 25. februar 2021.

Se bilaget for et mere specificeret regnskab med bemærkninger.

Økonomi

Regnskabsåret 2020 har været et ganske særligt år. Mariagerfjord Kommunes udgifter blev påvirket i både op- og nedadgående retning fra nedlukningen på grund af Covid19 i marts 2020 og frem til årets udgang. Det derfor ikke (altid) muligt at sammenligne regnskabsåret 2020 med foregående regnskabsår.

Beslutning 

Lukkede dagsordenspunkter

00.00.00-P20-1-21

36. Køb af ejendom

Beslutning